Upozornenie k vyhlásenému núdzovému stavu vládou SR v súvislosti s epidémiou COVID-19

Vážená klientka, pre aktuálnu epidémiu koronavírusu (COVID-19) i na území SR Vás prosíme, aby ste na vyšetrenie t.j do Zdravotného strediska Košice-Myslava vstupovali výhradne sama bez sprievodu partnera, alebo iného rodinného príslušníka event. iného známeho. Vstup do Zdravotného strediska Košice-Myslava majú povolené iba klientky, ktorých sa dané vyšetrenie týka a netrpia ochorením podobným chrípke a prechladnutiu, a neprišli dňom 13.3.2020 od 7.00 h. zo zahraničia, alebo do styku s takouto osobou! Takisto ste povinná mať prekrytú tvár rúškom a pri vchádzaní a vychádzaní z centra si dezinfikovať ruky na to určenou dezinfekciou v čakárni! Uvedené opatrenie slúži pre Vašu bezpečnosť a k zamedzeniu komunitného šírenia koronavírusu (COVID-19). Týmto Vás prosíme o súčinnosť s uvedenými opatreniami MZ SR z 6.3.2020, ÚVZ SR z 9.3.2020, MV SR z 12.3.2020, Ústredného krízového štábu SR z 12.03.2020 a s vyhláseným núdzovým stavom vládou SR platným od 16. marca 2020 od 6.00 h.. Zároveň po vyplnení administratívnych záležitostí bude Vaše čakanie v prípade viac ako 3 klientok v našej čakárni obmedzené na čakanie v priestoroch Vášho osobného automobilu event. v externých priestoroch centra a k vstupu do centra budete vyzvaná telefonicky, alebo sms správou. Klientky ultrazvukového pracoviska CFGD, chceme poprosiť o porozumenie v rámci realizácie 3D/4D USG zobrazenia tváričky Vášho plodu, ktoré nie je akútnym vyšetrením a slúži len na tzv. pamätné okamihy. V prípade, že ho nebudeme z dôvodu polohy plodu schopní zrealizovať, nebude Vaše vyšetrenie ďalej chôdzou pre zmenu polohy plodu predlžované k jeho realizácii. Komunitné šírenie koronavírusu (COVID-19) je totiž rizikové práve pri blízkom styku osôb viac ako 15-30 minút. Ďakujeme za pochopenie, s pozdravom CFGD Košice-Myslava.
 
Pre viac info:

Centrum fetálnej a
gynekologickej
diagnostiky

JUHAMED s.r.o. je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej, gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej diagnostiky na Slovensku. Viac ako 8 rokov poskytujeme klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev, sterility a gynekologických nádorových ochorení s použitím high-end ultrazvukového vybavenia.

NAŠE SLUŽBY

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Riaditeľ CFGD

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky (CFGD) bolo založené v roku 2011 transformáciou z bežnej gynekologickej ambulancie sídliacej na Hlavnej 70 v Košiciach. CFGD do obdobia jedného roka začalo poskytovať na novej adrese Myslavská 644/190/A v Košiciach komplexnú starostlivosť v oblasti fetálnej medicíny, onkogynekologickej diagnostiky a primárnej gynekologickej starostlivosti. Vďaka rozšíreniu lekárskeho kolektívu o špičkových odborníkov a moderného high-end prístrojového vybavenia sme tieto služby rozšírili o oblasť mamosonografie a invazívnej sonografie. Som veľmi rád, že v roku 2015 prizvaním ďalšej odborníčky do nášho kolektívu sme mohli rozšíriť našu paletu poskytovaných služieb pre oblasť pediatrickej gynekológie, nakoľko kvalitná starostlivosť v tomto odbore významne absentuje na celom území SR. CFGD ako partnerské pracovisko ÚPMD, Praha – Podolí, ČR a v spolupráci s I. GPK SZU a UNB, Bratislava, SR zabezpečuje manažment ďalšieho terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov.

V skratke o Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky

MUDR. Martin Juhás

HODNOTENIA Z GOOGLE