Centrum fetálnej a
gynekologickej
diagnostiky

JUHAMED s.r.o. je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej, gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej diagnostiky na Slovensku. Viac ako 8 rokov poskytujeme klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev, sterility a gynekologických nádorových ochorení s použitím high-end ultrazvukového vybavenia.

NAŠE SLUŽBY

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Riaditeľ CFGD

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky (CFGD) bolo založené v roku 2011 transformáciou z bežnej gynekologickej ambulancie sídliacej na Hlavnej 70 v Košiciach a dnes po takmer desiatich rokoch je už etablovanou značkou v poskytovaní špičkových diagnostických služieb v otázkach ženského zdravia. CFGD do obdobia jedného roka začalo poskytovať na novej adrese Myslavská 644/190/A v Košiciach komplexnú starostlivosť v oblasti materno-fetálnej medicíny, onkogynekologickej diagnostiky a primárnej gynekologickej starostlivosti. Vďaka rozšíreniu lekárskeho kolektívu o špičkových odborníkov a moderného high-end prístrojového vybavenia sme tieto služby rozšírili o oblasť mamosonografie, invazívnej sonografie a manažmentu fetálnej chirurgie. Som veľmi rád, že v roku 2020 prizvaním ďalšieho odborníka do nášho kolektívu budeme môcť rozšíriť našu paletu poskytovaných služieb pre oblasť expertnej kolposkopie, nakoľko kvalitná starostlivosť v tomto odbore významne absentuje na celom území SR. CFGD je už zároveň dlhoročným partnerským pracoviskom pri manažmente terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí, Česká republika a v spolupráci s I. GPK SZU a UNB, Bratislava, SR zabezpečuje manažment ďalšieho terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov. 

Sme hrdí, že CFGD i svojim malým kúskom pacientov prispela v roku 2017 k iniciácii vzniku medzinárodného konzorcia - The International Fetoscopic Myelomeningocele Repair Consortium (IFMRC), ktorého súčasťou je i spolupracujúce pracovisko nemocnice Israelita Albert Einstein v Brazílii pre in-utero korekcie rázštepov plodov metodikou S.A.F.E.R.. 

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Riaditeľ CFGD

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky (CFGD) bolo založené v roku 2011 transformáciou z bežnej gynekologickej ambulancie sídliacej na Hlavnej 70 v Košiciach a dnes po takmer desiatich rokoch je už etablovanou značkou v poskytovaní špičkových diagnostických služieb v otázkach ženského zdravia. CFGD do obdobia jedného roka začalo poskytovať na novej adrese Myslavská 644/190/A v Košiciach komplexnú starostlivosť v oblasti materno-fetálnej medicíny, onkogynekologickej diagnostiky a primárnej gynekologickej starostlivosti. Vďaka rozšíreniu lekárskeho kolektívu o špičkových odborníkov a moderného high-end prístrojového vybavenia sme tieto služby rozšírili o oblasť mamosonografie, invazívnej sonografie a manažmentu fetálnej chirurgie. Som veľmi rád, že v roku 2020 prizvaním ďalšieho odborníka do nášho kolektívu budeme môcť rozšíriť našu paletu poskytovaných služieb pre oblasť expertnej kolposkopie, nakoľko kvalitná starostlivosť v tomto odbore významne absentuje na celom území SR. CFGD je už zároveň dlhoročným partnerským pracoviskom pri manažmente terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí, Česká republika a v spolupráci s I. GPK SZU a UNB, Bratislava, SR zabezpečuje manažment ďalšieho terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov. 

Sme hrdí, že CFGD i svojim malým kúskom pacientov prispela v roku 2017 k iniciácii vzniku medzinárodného konzorcia - The International Fetoscopic Myelomeningocele Repair Consortium (IFMRC), ktorého súčasťou je i spolupracujúce pracovisko nemocnice Israelita Albert Einstein v Brazílii pre in-utero korekcie rázštepov plodov metodikou S.A.F.E.R.. 

V skratke o Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky

MUDR. Martin Juhás

HODNOTENIA Z GOOGLE