Ambulantná hysteroskopia

Ambulantná hysteroskopia

Všeobecne

Hysteroskopia znamená „optické prehliadnutie dutiny maternice“ pomocou hysteroskopu (optický nástroj). Počas hysteroskopie lekár zhodnotí tvar dutiny maternice, ústie vajcovodov a sliznicu tela a krčka maternice. Zároveň hysteroskopické vyšetrenie umožňuje odobrať vzorku k histologickému vyšetreniu eventuálne realizovať mikrochirurgický zákrok. Je to metóda, ktorá odborne prekonáva naslepo robenú kyretáž dutiny maternice. Kyretáže (abrázie sliznice maternice, „výškraby“ dutiny maternice) sú menej časovo náročné, ale majú veľmi nízku presnosť v diagnostikovaní typu a miesta ochorenia maternicovej dutiny, ako pod zrakom kontrolovanej hysteroskopii. Zároveň pri mikroinzerujúcej ambulantnej hysteroskopii odpadá nutnosť celkovej anestézie a zároveň nutnosť chirurgickej dilatácie (mechanické rozťahovanie) kanála krčka maternice. U nás v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky používame najmodernejší mikroinzerujúci hysteroskop – CAMPO TROPHYSCOPE® od firmy KARL STORZ. Tento kompaktný hysteroskop, bol špeciálne navrhnutý pre výkony priamo v ambulancii lekára – endoskopického špecialistu. Poskytuje maximálne pohodlie a bezpečnosť pre pacientku. Je obzvlášť vhodný pre vyšetrovanie pacientok s poruchami plodnosti, nerodiacich žien a pacientok v menopauze. Špeciálne navrhnutá špička nástroja zaisťuje atraumatický prístup do dutiny maternice cez kanál krčka, čím znižuje riziko poranenia temer na nulu. Okrem toho je pri tomto type hysteroskopu eliminované riziko tzv. zakrytého videnia prilepením tkaniva k hrotu—optike nástroja. Brilantná kvalita obrazu je dosiahnutá 2,0 mm tyčovou optikou HOPKINS® a vylepšeným svetelným lúčom. Vonkajší priemer CAMPO TROPHYSCOPE® je iba 2,9 mm, čo umožňuje vyšetrenie maternice bez nutnosti chirurgickej dilatácie (rozšírenia) kanála krčka maternice, tým je eliminovaná potreba anestézie a bolesť pacientky. Atraumatická hysteroskopia je obzvlášť dôležitá pre ešte nerodiace pacientky. Eliminácia anestézie pri ambulantnej hysteroskopii je zasa výhodná pre pacientky s metabolickým syndrómom (vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita, kŕčové žily a pod.), u ktorých existuje vysoké riziko komplikácii pri celkovej anestézii.

Kedy ?

Indikácie pre realizáciu hysteroskopie zahrňujú:

 • podozrenie na synechie (slizničné zrasty), polypy, myómy, cudzie telesá
 • podozrenie na ponechané zbytky-reziduá po pôrode, alebo potrate
 • opakované abnormálne pošvové krvácanie
 • opakované potraty (infertilita, habituálne potrácanie)
 • komplikácie s otehotnením (subfertilita)
 • optické zhodnotenie nálezu pri karcinómoch tela a krčka maternice

Ako?

Hysteroskopia realizujeme bez potreby celkovej anestézy (narkózy). Tenký hysteroskop – trophyscope o priemere 2.9mm (navrhnutý expertom Prof.Dr. Rudi Campom z Belgicka) sa atraumaticky zavedie cez krčok maternice do uteru, kam sa vpraví roztok, aby bolo možné pozorovať dutinu maternice. Vyšetrenie trvá zhruba 10 až 30 minút. Po vyšetrení pacientka odchádza po 30 minútach pozorovania domov a neostáva zbytočne niekoľko hodín (temer jeden deň) na lôžku ako v zariadeniach jednodňovej chirurgickej starostlivosti, kde ostávate na pozorovanie najmä kvôli anestéze (narkóze). V priebehu nasledujúcich 14 dní sa môže objaviť slabé špinenie alebo krvácanie.

Počas hysteroskopie môže lekár:

 • odobrať vzorku tkaniva k mikroskopickému histologickému vyšetreniu
 • odstrániť polypy (slizničné choboty)
 • odstrániť uterinné synechie (slizničné zrasty) 
 • odstrániť submukózne myómy
 • lokalizovať a odstrániť cudzie telesá (vnútromaternicové antikoncepčné teliesko tzv. “DANA“ a pod.)

Čo sa deje pri ambulantnej hysteroskopii?

 1. Atraumatická inzercia hysteroskopu cez kanál krčka.
 2. Dilatácia dutiny maternice pomocou roztoku.
 3. Samotná diagnostika dutiny maternice pomocou svetelného a optiky kamery hysteroskopu.

Na čo slúži

Ambulantná mikroinzerujúca hysteroskopia môže byť diagnostická, alebo operačná. Diagnostická hysteroskopia hľadá príčinu ťažkostí pacientky (napr. subfertilita, amenorea, podozrenie na defektnú ranu po cisárskom reze), alebo je potrebná na potvrdenie, resp. vyvrátenie diagnózy (napr. podozrenie na vrodenú vývojovú chybu maternice). Operačná ambulantná hysteroskopia je najmodernejšiou miniinvazívna endoskopickou technikou, kde pomocou nástrojov pokročilej koagulácie sa odstraňujú väčšie útvary, ako sú polypy (najčastejšie), submukózne myomatózne uzly, podozrivé útvary (zhubný nádor), zvyšky po potrate a po pôrode, zrasty v dutine maternice. Veľkou výhodou tohto operačného výkonu je jeho šetrnosť a presné zacielenie miesta dutiny maternice, ktoré má byť mikrochirurgicky ošetrené.