Profil sestry/pôrodnej asistentky

Bc. Nikola Dejčíková

Nikola Dejčíková v roku 2012 úspešne ukončila štúdium s vyznamenaním na Strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach, kde už počas stredoškolských rokov prejavovala vysoký záujem o prácu s ľuďmi a zdravovedu. V roku 2016 viedli jej kroky k štúdiu pôrodnej asistencie na Fakulte zdravotnícky odborov Prešovskej univerzity, kde v roku 2019 úspešne ukončila štúdium s titulom bakalár. Už počas vysokoškolského štúdia brigádne pracovala v rôznych odvetviach predaja a promotérskych prác s priamym stykom so zákazníkmi. Jej záujmom v rámci pôsobenia v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky je  starostlivosť o pacientky v problematike gynekológie a pôrodníctva, pediatrickej gynekológie a mamosonografie. Od roku 2019 je pevnou súčasťou tímu Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky a je zároveň i registrovanou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.