Cenník

TEHOTENSTVO

Položka Položka Cena
Ultrazvukové vyšetrenie vo včasnej gravidite
Ultrazvukové vyšetrenie v 6-10 týždni gravidity (Viability scan)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 5-11 týždni gravidity
s event. nahrávkou HDlive na nový USB kľúč
60 €
Univerzálny skríning chromozomálnych abnormalít
PRENASCAN v 10-11 týždni gravidity + kombinovaný test v 12-14 týždni gravidity
(Skríning trizómie 21, ktorý podľa FMF dosahuje >99,99% DR s 0,00% až 0,04% FPR)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 12-14 týždni gravidity
s event. nahrávkou HDlive na nový USB kľúč
+ cffDNA vyšetrenie v laboratóriach CUHK-BGI Genome Research Center v Hong Kongu, Čín
490 €
Prvotrimestrálny skríning – multimarkerový kombinovaný test
Ultrazvukové + krvné vyšetrenie 12-14 týždni gravidity (Detekcia Downovho a iných chromozomálnych abnormalít)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 12-14 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
65 €
Druhotrimestrálny skríning – morfológia plodu
Ultrazvukové vyšetrenie 19-23 týždni gravidity
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 19-23 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
70 €
Genetický ultrazvuk
Ultrazvukové vyšetrenie v 18-23 týždni gravidity v prípade pozitivity biochemického skríningu event. usg markerov chromozómových aberácií (Stanovenie miery rizika pre Downov syndróm)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 18-23 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
75 €
Treťotrimestrálny skríning včasnej rastovej retardácie
Ultrazvukové vyšetrenie v 28-32 týždni gravidity (Skríning early IUGR + prietoky)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 28-32 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
60 €
Treťotrimestrálny skríning neskorej rastovej retardácie
Ultrazvukové vyšetrenie v 33-36 týždni gravidity (Skríning late IUGR + prietoky)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 33-36 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
35 €
Treťotrimestrálny skríning rastovej retardácie plodu s neskoru morfológiou plodu
Ultrazvukové vyšetrenie po 27 týždni gravidity (Skríning IUGR + neskorá morfológia plodu
40 minútové 3D/4D USG surface zobrazenie plodu vo forme HDlive s event. nahrávkou
HDlive na nový USB kľúč
90 €
USG cervikometria
Vyšetrenie možnosti predčasného pôdoru pomocou cervikometrie
3D/4D USG zobrazenie cervixu s elastografiou do 35.týždňa gravidity
HDlive na nový USB kľúč
20 €
Exaktné stanovenie miery rizika predčasného pôrodu v gravidite –deciduálny proteín + USG cervikometria
Vyšetrenie možnosti predčasného pôrodu pomocou cervikometrie a deciduálneho proteínu - phIGFBP-1
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu v 22-34 týždni gravidity + bedside rapid test 50 €
Exaktné stanovenie predčasného odtoku plodovej vody – proteín plodovej vody + USG AFI meranie
Vyšetrenie možnosti predčasného odtoku plodovej vody pomocou proteínu plodovej vody - IGFBP-1 a USG AFI merania
3D/4D USG zobrazenie depa plodovej vody v 16-40 týždni gravidity + bedside rapid test 50 €
Exaktné stanovenie rizika preeklampsie v II. a III. trimestri
Vyšetrenie možnosti vzniku preeklampsie pomocou pomeru placentárnych hormónov sFlt-1/PLGF ratio z krvi v 20-34 týždni gravidity
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do laboratórií v ČR (IMALAB, Zlín) alebo v SR (Synlab, Bratislava) 90 €
Ultrazvukové vyšetrenie viacplodovej gravidity (dvojičky, trojičky...) 3D/4D USG surface zobrazenie viacerých plodov s event. nahrávkou HDlive na nový USB kľúč -> 50% k cene každej položky cenníku (okrem PRENASCAN a stanovenie phIGFBP-1 event. IGFBP-1)

Kardiotokografia v tehotenstve

Položka Položka Cena
Externé tokografické vyšetrenie pred 28.týždňom gravidity CTG vyšetrenie srdcovej činnosti plodu (charakter tepovej frekvencie) a možnej kontrakčnej činnosti maternice (prítomnosť a charakter tonizácii maternice) Externé telemetrické CTGna žiadosť paciantky pri jej podozrení na predčasný nástup pôrodnej činnosti pred 28. týždňom gravidity 15 €
Externé kardiotografické vyšetrenie po 28. týždňom gravidity CTG vyšetrenie srdcovej činnosti plodu (aharakter tepovej frekvencie) a možnej kontrakčnej činnosti maternice ( prítomnosť a charakter tonizácií maternice) Externé telemetrické CTG - Telemetry-assisted Ambulatory Non stress test(TA-NST) na žiadosť paciantky po 28. týždni gravidity 18 €

Miniinvazívne ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve

Položka Položka Cena
Odber choriových klkov (CVS) v 12-15 týždni gravidity CVS za účelom analýzy chromozómov + rýchla molekulárno-genetická analýza
(QF-PCR) a ostatné špecifické génové analýzy
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + event. transport odobratých
vzoriek do genetických laboratórií v SR (Genetické lab., UNLP, Košice a Gendiagnostica s.r.o., Košice)
170 €
Odber choriových klkov (CVS) v 12-15 týždni gravidity
CVS za účelom rýchlej molekulárno-genetickej analýzy (QF-PCR) a SNParray skenovania (Illumina)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 990 €
Odber choriových klkov (CVS) v 12-15 týždni gravidity
CVS za účelom cytokultivačného vyšetrenia choriového tkaniva + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) a SNParray skenovanie (Illumina)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 1300 €
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
AMC za účelom analýzy chromozómov + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v SR (Genetické lab., UNLP, Košice a Gendiagnostica s.r.o., Košice) 150 €
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
AMC za účelom rýchlej molekulárno-genetickej analýzy (QF-PCR) a SNParray skenovania (Illumina)
Špeciálne termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 980 €
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
AMC za účelom cytokultivačného vyšetrenia z AMC + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) a SNParray skenovanie (Illumina)
Špeciálne termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 1290 €

Neinvazívne vyšetrenia voľnej DNA plodu v tehotenstve

Položka Položka Cena
Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu z krvi matky + určenie pohlavia plodu z krvi matky - Harmony Prenatal test Neinvazívny prenatálny test Downovho sy. - trizómia č. 21, Edwardsovho sy. - trizómia č.18 a Patauovho sy. - trizómia č. 13 po 10. týždni gravidity Harmony Prenatal test - cffDNA vyšetrenie v laboratóriách Ariosa Diagnostics, Inc. (Roche) v San Jose, USA 399 €
Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu z krvi matky + určenie pohlavia plodu z krvi matky - PRENASCAN
Neinvazívny prenatálny test Downovho sy. - trizómia č. 21, Edwardsovho sy. - trizómia č.18 a Patauovho sy. - trizómia č. 13 po 10 týždni gravidity
PRENASCAN - cffDNA vyšetrenie v laboratóriach CUHK-BGI Genome Research Center v Hong Kongu, Čína. 450 €
Neinvazívny skríningový test z krvi matky pre všetky chromozómy a vybrané mikrodelečné syndrómy + určenie pohlavia plodu - MaterniT GENOME Neinvazívny prenatálny test pre vyšetrenie všetkých chromozómov po 10 týždni gravidity MaterniT GENOME - cffDNA vyšetrenie v laboratóriách Sequenom v San Diegu, USA 800 €
Neinvazívne stanovenie krvnej skupiny plodu (RHD a KELL genotypu) z krvi matky
Neinvazívne prenatálne stanovenie krvného Rh faktoru a Kell antigénu plodu z voľnej DNA
cffDNA vyšetrenie RHD a KELL genotypu v laboratóriach Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, ČR + transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 690 €

Molekulárne genetické vyšetrenia

Položka Položka Cena
Stanovenie 25 najčastejších mutácií génov BRCA1/2 v SR a ČR populácii
DNA analýza pre odhalenie určitej špecifickej mutácie v génoch BRCA1/2, ktorá môže viesť k vzniku dedičného nádorového ochorenia
BRCA1/BRCA2 screen - vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR
+nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie bilogických vzoriek
190 €
Vyšetrenie fragilného X chromozómu: genetická analýzy génu FMR1 v oblasti IT15
Stanovenie rizika alebo príčiny predčasného ovariálneho zlyhania (POF) pri možnom nosičstve tejto poruchy
FRAXA screen (syndróm fragilného chromozomuX) - vyšetrenie v laboratóriach GENNET, Praha, ČR
+nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek
150 €
Potravinová intolerancia - celiakia
Diferenciálna diagnostika pelipatie - pelvic pain syndrome
Celiakalia ( HLA alebo DQ2.2, DQ2.5, DQ8) - vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 130 €
Potravinová intolerancia - laktózová intolerancia
Diferenciálna diagnostika pelipatie - pelvic pain syndrome
Laktózová intolerancia LCT (c.-13910T>C, c.-22018A>G)- vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 130 €
Potravinová intolerancia - histáminová intolerancia
Diferenciálna diagnostika pelipatie - pelvic pain syndrome
Histamínová intolerancia AOC1 (c.-691G>T, c. -594A>T, c.47C>T, c.995C>T) -vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 150 €
Prekoncepčné cenetické vyšetrenie Vyšetrenie dedičných vlôh, ktoré môžu ovplivniť plodnosť rodiča a zdravie ich potomkov CarrierTest ( trombofilný profil, vyšetrenie nosiča k možnej dispozícii pre viac než 60 AR a X - viazaných chorôb ) - vyšetrenie v laboratóriach GENNET, Praha, ČR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 550 €

Ultrazvuk v gynekológii

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník ultrazvukového pracoviska CFGD Cena
Ultrazvukové gynekologické vyšetrenia
Ultrazvukové vyšetrenie porúch menštruačného cyklu
3x realizovaná folikulometria-sonoAVC
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu v strede MC 55 €
Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy
Pelvic scan - ultrazvukový skríning ženských rakovinových ochorení
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu v prvej polovici MC a v menopauze 55 €
Expertný onkogynekologický ultrazvuk malej panvy a brucha
Vyšetrenie rozsahu onkogynekologického ochorenia a follow-up
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu počas celého MC a v menopauze 70 €
Špecializované ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
Skríningové ultrazvukové vyšetrenie rakoviny prsníkov
3D/4D USG zobrazenie a elastografické zobrazenie tkaniva prsníka 30 €
Biopsia prsníka - bioptickým dalovým systémom MEDCORE
Ultrazvukovo cielená biopsia tkanív prsníka určená na histologický odber
MEDCORE bioptizácia so systémom trokarovej bioptickej ihly UNICORE pod 3D/4D a elastografickou USG kontrolou s následným prekrytím ColdSPOT vankúšikom a transportom vzorky v histologickom kontajnery BiopSafe 150 €

Miniinvazívne ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii

Položka Položka Cena
HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography)
Ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
HyCoSy USG zobrazenie vajíčkovodov + nadštandardný materiál 150 €
HSN (Hysterosonography)
Ultrazvukové vyšetrenie dutiny maternice kontrastným gélom
HSN USG zobrazenie maternice + nadštandardný materiál 90 €
HyCoSy a HSN pri dvojnásobnej spotrebe kontrastnej peny alebo gelu +50% k cene každej položky cenníku pre výkon HyCoSy a HSN
TU VABRA (Targeted Ultrasound Vacuum Abrasion)
Ultrazvukovo cielená biopsia sliznice maternice + biopsia krčka maternice
TU VABRA pod 3D/4D USG kontrolou 80 €

Administratívne výkony, tovar a komerčné USG zobrazovanie

Cena
Sprievodná plnoletá osoba pri vyšetrení 5 €
Rezervácia termínu návštevy do 20 dní v mimoordinačnej dobe na žiadosť klientky 10 €
Rezervácia termínu návštevy do 10 dní v mimoordinačnej dobe na žiadosť klientky 20 €
USB – kľúč pre záznam 3D/4D USG vyšetrenia (2GB, 4GB) 9 €
3D real tlač 3D/4D USG zobrazenia plodu
pozn.: výška priamej úhrady závisí od množstva a typu použitého materiálu
200 €
Baby-facing 30 minútové 3D/4D USG surface zobrazenie plodu vo forme HDlive s nahrávkou 3D fotografií a 4D videí vo formáte HDlive na klientkyn USB kľúč 85 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (Astraia report) 10 €
Opakované - duplicitné vystavenie lekárskej správy (formát A4) na žiadosť klientky 10 €

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD je vypracovaný na základe Nariadenia vlády 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov.

Cenník v pravej časti je platný od 1.4.2020 a je v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák. č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.o zozname chorôb, pri kt. sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.