Cenník

TEHOTENSTVO

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník ultrazvukového pracoviska CFGD Cena
Ultrazvukové vyšetrenie vo včasnej gravidite
Ultrazvukové vyšetrenie v 6-10 týždni gravidity (Viability scan)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 5-11 týždni gravidity
s event. nahrávkou HDlive na nový USB kľúč
45 €
Univerzálny skríning chromozomálnych abnormalít
PRENASCAN v 10-11 týždni gravidity + kombinovaný test v 12-14 týždni gravidity
(Skríning trizómie 21, ktorý podľa FMF dosahuje >99,99% DR s 0,00% až 0,04% FPR)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 12-14 týždni gravidity
s event. nahrávkou HDlive na nový USB kľúč
+ cffDNA vyšetrenie v laboratóriach CUHK-BGI Genome Research Center v Hong Kongu, Čín
490 €
Prvotrimestrálny skríning – multimarkerový kombinovaný test
Ultrazvukové + krvné vyšetrenie 12-14 týždni gravidity (Detekcia Downovho a iných chromozomálnych abnormalít)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 12-14 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
55 €
Druhotrimestrálny skríning – morfológia plodu
Ultrazvukové vyšetrenie 19-23 týždni gravidity
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 19-23 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
60 €
Genetický ultrazvuk
Ultrazvukové vyšetrenie v 18-23 týždni gravidity v prípade pozitivity biochemického skríningu event. usg markerov chromozómových aberácií (Stanovenie miery rizika pre Downov syndróm)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 18-23 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
65 €
Treťotrimestrálny skríning včasnej rastovej retardácie
Ultrazvukové vyšetrenie v 28-32 týždni gravidity (Skríning early IUGR + prietoky)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 28-32 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
50 €
Treťotrimestrálny skríning neskorej rastovej retardácie
Ultrazvukové vyšetrenie v 33-36 týždni gravidity (Skríning late IUGR + prietoky)
3D/4D USG surface zobrazenie plodu v 33-36 týždni gravidity s event. nahrávkou HDlive
na nový USB kľúč
30 €
Treťotrimestrálny skríning rastovej retardácie plodu s neskoru morfológiou plodu
Ultrazvukové vyšetrenie po 27 týždni gravidity (Skríning IUGR + neskorá morfológia plodu
40 minútové 3D/4D USG surface zobrazenie plodu vo forme HDlive s event. nahrávkou
HDlive na nový USB kľúč
90 €
Exaktné stanovenie miery rizika predčasného pôrodu v gravidite –deciduálny proteín + USG cervikometria
Vyšetrenie možnosti predčasného pôrodu pomocou cervikometrie a deciduálneho proteínu - phIGFBP-1
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu v 22-34 týždni gravidity + bedside rapid test 45 €
Exaktné stanovenie predčasného odtoku plodovej vody – proteín plodovej vody + USG AFI meranie
Vyšetrenie možnosti predčasného odtoku plodovej vody pomocou proteínu plodovej vody - IGFBP-1 a USG AFI merania
3D/4D USG zobrazenie depa plodovej vody v 16-40 týždni gravidity + bedside rapid test 45 €
Exaktné stanovenie rizika preeklampsie v II. a III. trimestri
Vyšetrenie možnosti vzniku preeklampsie pomocou pomeru placentárnych hormónov sFlt-1/PLGF ratio z krvi v 20-34 týždni gravidity
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do laboratórií v ČR (IMALAB, Zlín) alebo v SR (Synlab, Bratislava) 80 €
Ultrazvukové vyšetrenie viacplodovej gravidity (dvojičky, trojičky...) 3D/4D USG surface zobrazenie viacerých plodov s event. nahrávkou HDlive na nový USB kľúč -> 50% k cene každej položky cenníku (okrem PRENASCAN a stanovenie phIGFBP-1 event. IGFBP-1)

Miniinvazívne ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník ultrazvukového pracoviska CFGD Cena
Odber choriových klkov (CVS) v 12-15 týždni gravidity CVS za účelom analýzy chromozómov + rýchla molekulárno-genetická analýza
(QF-PCR) a ostatné špecifické génové analýzy
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + event. transport odobratých
vzoriek do genetických laboratórií v SR (Genetické lab., UNLP, Košice a Gendiagnostica s.r.o., Košice)
130 €
Odber choriových klkov (CVS) v 12-15 týždni gravidity
CVS za účelom rýchlej molekulárno-genetickej analýzy (QF-PCR) a SNParray skenovania (Illumina)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 900 €
Odber choriových klkov (CVS) v 12-15 týždni gravidity
CVS za účelom cytokultivačného vyšetrenia choriového tkaniva + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) a SNParray skenovanie (Illumina)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 1200 €
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
AMC za účelom analýzy chromozómov + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v SR (Genetické lab., UNLP, Košice a Gendiagnostica s.r.o., Košice) 110 €
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
AMC za účelom rýchlej molekulárno-genetickej analýzy (QF-PCR) a SNParray skenovania (Illumina)
Špeciálne termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 880 €
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
AMC za účelom cytokultivačného vyšetrenia z AMC + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) a SNParray skenovanie (Illumina)
Špeciálne termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v ČR (GENNET, Praha) 1200 €

Neinvazívne vyšetrenia voľnej DNA plodu v tehotenstve

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník ultrazvukového pracoviska CFGD Cena
Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu z krvi matky + určenie pohlavia plodu z krvi matky - PRENASCAN
Neinvazívny prenatálny test Downovho sy. - trizómia č. 21, Edwardsovho sy. - trizómia č.18 a Patauovho sy. - trizómia č. 13 po 10 týždni gravidity
PRENASCAN - cffDNA vyšetrenie v laboratóriach CUHK-BGI Genome Research Center v Hong Kongu, Čína. 440 €
Neinvazívny skríningový test z krvi matky pre všetky chromozómy a vybrané mikrodelečné syndrómy + určenie pohlavia plodu - MaterniT GENOME
Neinvazívny prenatálny test pre vyšetrenie všetkých chromozómov a po 10 týždni gravidity
MaterniT GENOME - cffDNA vyšetrenie v laboratóriach Sequenom v San Diegu, USA. 1200 €
Neinvazívne stanovenie krvnej skupiny plodu (RHD a KELL genotypu) z krvi matky
Neinvazívne prenatálne stanovenie krvného Rh faktoru a Kell antigénu plodu z voľnej DNA
cffDNA vyšetrenie RHD a KELL genotypu v laboratóriach Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, ČR + transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 650 €

Gynekológia

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník ultrazvukového pracoviska CFGD Cena
Ultrazvukové gynekologické vyšetrenia
Ultrazvukové vyšetrenie porúch menštruačného cyklu
3x realizovaná folikulometria-sonoAVC
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu v strede MC 45 €
Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy
Pelvic scan - ultrazvukový skríning ženských rakovinových ochorení
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu v prvej polovici MC a v menopauze 45 €
Expertný onkogynekologický ultrazvuk malej panvy a brucha
Vyšetrenie rozsahu onkogynekologického ochorenia a follow-up
3D/4D USG zobrazenie genitourinálneho traktu počas celého MC a v menopauze 60 €
Špecializované ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
Skríningové ultrazvukové vyšetrenie rakoviny prsníkov
3D/4D USG zobrazenie a elastografické zobrazenie tkaniva prsníka 20 €

Miniinvazívne ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník ultrazvukového pracoviska CFGD Cena
HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography)
Ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
3D/4D USG zobrazenie vajíčkovodov + nadštandardný materiál 125 €
HSN (Hysterosonography)
Ultrazvukové vyšetrenie dutiny maternice kontrastným gélom
3D/4D USG zobrazenie maternice + nadštandardný materiál 85 €
TU VABRA (Targeted Ultrasound Vacuum Abrasion)
Ultrazvukovo cielená biopsia sliznice maternice + biopsia krčka maternice
3D/4D USG zobrazenie maternice + nadštandardný materiál 70 €

Administratívne výkony, tovar a komerčné USG zobrazovanie

Cena
Rezervácia termínu návštevy do 20 dní v mimoordinačnej dobe na žiadosť klientky 10 €
Rezervácia termínu návštevy do 10 dní v mimoordinačnej dobe na žiadosť klientky 20 €
USB – kľúč pre záznam 3D/4D USG vyšetrenia (2GB, 4GB) 8 €
3D real tlač 3D/4D USG zobrazenia plodu
pozn.: výška priamej úhrady závisí od množstva a typu použitého materiálu
> 150 €
Baby-facing 30 minútové 3D/4D USG surface zobrazenie plodu vo forme HDlive s nahrávkou 3D fotografií a 4D videí vo formáte HDlive na klientkyn USB kľúč 80 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (Astraia report) 10 €
Opakované - duplicitné vystavenie lekárskej správy (formát A4) na žiadosť klientky 10 €

Zoznam zdravotníckych výkonov ultrazvukového pracoviska CFGD je vypracovaný na základe Nariadenia vlády 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov.

Cenník v pravej časti je platný od 1.4.2020 a je v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák. č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.o zozname chorôb, pri kt. sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.