Genetická ambulancia

Ďalšie informácie

Dedičnosť
dedicnost info
Stiahnuť / Pozrieť

Genetické testovanie
geneticke_testovanie info
Stiahnuť / Pozrieť

Odber choriových klkov
csv info
Stiahnuť / Pozrieť

Genetický slovník
geneticky_slovnik info
Stiahnuť / Pozrieť

Dominantná dedičnosť
dominatna_dedicnost info
Stiahnuť / Pozrieť

Amniocentéza - AMC
amc info
Stiahnuť / Pozrieť

Genetická konzultácia
geneticka_konzultacia info
Stiahnuť / Pozrieť

Chromozómové translokácie
chromozomove_translokacie info
Stiahnuť / Pozrieť

Genetické laboratórium
geneticke_laboratorium info
Stiahnuť / Pozrieť

Chromozómové zmeny
chromozomove_zmeny info
Stiahnuť / Pozrieť