UPOZORNENIE K PLATNÉMU NÚDZOVÉMU STAVU VYHLÁSENÉHO VLÁDOU SR V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU COVID-19

Vážená klientka, pre aktuálne zhoršenie situácie okolo epidémie ochorenia COVID-19 na území SR Vás prosíme, aby ste na ultrazvukové vyšetrenie t.j do Zdravotného strediska Košice-Myslava vstupovali sama bez sprievodu partnera, alebo iného rodinného príslušníka event. iného známeho. Vstup do Zdravotného strediska Košice-Myslava majú povolené iba klientky, ktorých sa dané vyšetrenie týka a netrpia ochorením podobným chrípke a neprišli dňom 21.12.2020 z Veľkej Británie! Uvedené opatrenie slúži pre Vašu bezpečnosť a k zamedzeniu komunitného šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) a jeho novej mutácie (VUI-202012/01). Takisto ste povinná s partnerom mať prekrytú tvár rúškom a pri vchádzaní a vychádzaní z centra si dezinfikovať ruky na to určenou dezinfekciou v čakárni! Pri vstupe k vyšetreniu Vám bude u nás bezkontaktne meraná teplota tela FDA certifikovaným teplomerom a v prípade jej hodnôt opakovane ≥37.5°C, Vám bude vyšetrenie preložené v rámci možností našich kapacít (uvedené opatrenia sa nevzťahuje na klientky, ktoré sa v písomnou formou preukážu negatívnym a časovo aktuálnym slovenským RT-PCR testom na SARS-CoV-2). Týmto Vás prosíme o súčinnosť s uvedenými opatreniami MZ SR, ÚVZ SR, MV SR a s vyhláseným núdzovým stavom vládou SR platným od 1.10.2020. Zároveň po vyplnení administratívnych záležitostí bude Vaše čakanie v prípade viac ako 3 klientok v našej čakárni obmedzené na čakanie v priestoroch Vášho osobného automobilu event. v externých priestoroch centra a k vstupu do centra budete vyzvaná telefonicky, alebo sms správou. Klientky ultrazvukového pracoviska CFGD chceme poprosiť o porozumenie v rámci realizácie 3D/4D USG zobrazenia tváričky Vášho plodu, ktoré nie je akútnym vyšetrením a slúži len na tzv. pamätné okamihy. V prípade, že ho nebudeme z dôvodu polohy plodu schopní zrealizovať, nebude Vaše vyšetrenie ďalej chôdzou pre zmenu polohy plodu predlžované k jeho realizácii. Komunitné šírenie ochorenia COVID-19 je totiž rizikové práve pri blízkom styku osôb viac ako 15-30 minút.

The Centre for Fetal and
Gynecological
Diagnostics

JUHAMED s.r.o. is the leading center in the field of ultrasound prenatal, gynecological, pediatric gynecological and breast diagnostics in Slovakia. For more than 8 years we have been providing top diagnostics to our clients in the field of pregnancy, sterility and gynecological cancer using high-end ultrasound equipment.

OUR SERVICES

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Director of CFGD

The Centre for Fetal and Gynaecological Diagnostics (CFGD) was founded in 2011 by transformation from a regular gynaecological outpatient clinic located at Hlavná 70 in Košice. Today, after nearly 10 years, it is now an established brand for providing top diagnostic services in women’s health issues. Within a period of one year, CFGD began providing comprehensive care in the field of maternal and foetal medicine, oncogynaecological diagnostics and primary gynaecological care at its new address, located at Myslavská 644/190/A in Košice. Thanks to the expansion of its medical team with top experts and modern high-end instrumentation, we have expanded these services to include mammosonography, invasive sonography and foetal surgery management. I am very glad that in 2020, by inviting another expert to join our team, we will be able to expand the range of services we provide in the field of expert colposcopy, as quality care in this field is significantly lacking throughout the Slovak Republic. CFGD is at the same time a long-term partner workplace in the management of therapeutic and surgical treatment of foetal diseases of the Institute for the Care of Mother and Child, Prague - Podolí, Czech Republic, and in cooperation with 1st Gynaecology and Obstetrics Clinic of the Slovak Medical University and University Hospital in Bratislava, it provides management of further therapeutic and surgical treatment of foetal diseases. We are proud that CFGD and its small number of have patients contributed to the establishment of an international consortium in 2017 – The International Fetoscopic Myelomeningocele Repair Consortium (IFMRC) – a component of which is also the cooperating workplace of Israelita Albert Einstein Hospital in São Paulo, Brazil, for in-utero correction of foetal clefts using the S.A.F.E.R. method. 

Sme hrdí, že CFGD i svojim malým kúskom pacientov prispela v roku 2017 k iniciácii vzniku medzinárodného konzorcia - The International Fetoscopic Myelomeningocele Repair Consortium (IFMRC), ktorého súčasťou je i spolupracujúce pracovisko nemocnice Israelita Albert Einstein v Brazílii pre in-utero korekcie rázštepov plodov metodikou S.A.F.E.R.. 

In short about The Centre for Foetal and Gynecological Diagnostics

MUDR. Martin Juhás

HODNOTENIA Z GOOGLE