test
test
test
test

Multimarkerový
combined test
Multimarkerový
combined test

Multimarkerový
combined test
Multimarkerový
combined test

Multimarkerový
combined test
Multimarkerový
combined test

Nami realizovaný kombinovaný test od roku 2013
dosahuje pozitívnu hodnotu 22.5% a negatívnu prediktívnu hodnotu
viac ako 99.9%.
Samotná špecificita testu u nás dosahuje temer 98%.
Skríning na Downov syndróm iba na základe veku alebo triple testu
indikuje 50krát častejšie pacientky k amniocentéze alebo odberu krvi - NIPT
(Trisomy test, PRENASCAN, MaterniT21 test, Harmony test a pod.).
Nami realizovaný kombinovaný test od roku 2013
dosahuje pozitívnu hodnotu 22.5% a negatívnu prediktívnu hodnotu
viac ako 99.9%.
Samotná špecificita testu u nás dosahuje temer 98%.
Skríning na Downov syndróm iba na základe veku alebo triple testu
indikuje 50krát častejšie pacientky k amniocentéze alebo odberu krvi - NIPT
(Trisomy test, PRENASCAN, MaterniT21 test, Harmony test a pod.).

Skríning na Downov syndróm iba na základe veku
alebo triple testu indikuje 50krát častejšie pacientky
k amniocentéze alebo odberu krvi - NIPT (Trisomy
test, PRENASCAN, MaterniT21 test, Harmony test
a pod.).
Skríning na Downov syndróm iba na základe veku
alebo triple testu indikuje 50krát častejšie pacientky
k amniocentéze alebo odberu krvi - NIPT (Trisomy
test, PRENASCAN, MaterniT21 test, Harmony test
a pod.).
Už od samého začiatku tehotenstva sme schopní Vám zachytiť reálny 3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky Vám zároveň
ponúka tieto zážitky zadarmo pri skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám k tomu
iba USG kľúč.
Už od samého začiatku tehotenstva sme schopní Vám zachytiť reálny 3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky Vám zároveň
ponúka tieto zážitky zadarmo pri skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám k tomu
iba USG kľúč.
Contact usContact usContact usContact usContact usContact us
test
test
test
test

Chlapec alebo dievča?Chlapec alebo dievča?

Chlapec alebo dievča?Chlapec alebo dievča?

Morfologický ultrazvuk v 20. týždni nie je iba o pohlaví.
Pýtajte sa najmä na srdce dieťaťa a ostatné orgány, pretože
1 z 33 tehotenstiev je postihnuté vrodenou vývojovou vadou.
Morfologický ultrazvuk v 20. týždni nie je iba o pohlaví.
Pýtajte sa najmä na srdce dieťaťa a ostatné orgány, pretože
1 z 33 tehotenstiev je postihnuté vrodenou vývojovou vadou.
Morfologický ultrazvuk v 20. týždni nie je iba
o pohlaví. Pýtajte sa najmä na srdce dieťaťa a
ostatné orgány, pretože 1 z 33 tehotenstiev je
postihnuté vrodenou vývojovou vadou.
Morfologický ultrazvuk v 20. týždni nie je iba
o pohlaví. Pýtajte sa najmä na srdce dieťaťa a
ostatné orgány, pretože 1 z 33 tehotenstiev je
postihnuté vrodenou vývojovou vadou.
Morfologický ultrazvuk v 20. týždni nie je iba o pohlaví. Pýtajte sa najmä na srdce
dieťaťa a ostatné orgány, pretože 1 z 33 tehotenstiev je postihnuté vrodenou
vývojovou vadou.
Morfologický ultrazvuk v 20. týždni nie je iba o pohlaví. Pýtajte sa najmä na srdce
dieťaťa a ostatné orgány, pretože 1 z 33 tehotenstiev je postihnuté vrodenou
vývojovou vadou.
Contact usContact usContact usContact usContact usContact us
test
test
test
test

Na základe vedyNa základe vedy

Na základe vedyNa základe vedy

Jedinečnosť porozumenia
Jediný krvný test pre všetky chromozómy + mocroarray už aj u nás!
Jedinečnosť porozumenia
Jediný krvný test pre všetky chromozómy + mocroarray už aj u nás!
Jedinečnosť porozumenia
Jediný krvný test pre všetky chromozómy +
mocroarray už aj u nás!
Jedinečnosť porozumenia
Jediný krvný test pre všetky chromozómy +
mocroarray už aj u nás!
Jedinečnosť porozumenia
Jediný krvný test pre všetky chromozómy + mocroarray už aj u nás!
Jedinečnosť porozumenia
Jediný krvný test pre všetky chromozómy + mocroarray už aj u nás!
Contact usContact usContact usContact usContact usContact us
test
test
test
test

PREDČASNÝ PÔROD
POD KONTROLOU
PREDČASNÝ PÔROD
POD KONTROLOU

PREDČASNÝ PÔROD
POD KONTROLOU
PREDČASNÝ PÔROD
POD KONTROLOU

Cervikometria a testácia placentárnych proteínov v cervikálnom
sekrete, sú kľúčom k diagnostike a pregnóze
Cervikometria a testácia placentárnych proteínov v cervikálnom
sekrete, sú kľúčom k diagnostike a pregnóze
Cervikometria a testácia placentárnych proteínov
v cervikálnom sekrete, sú kľúčom k diagnostike
a pregnóze
Cervikometria a testácia placentárnych proteínov
v cervikálnom sekrete, sú kľúčom k diagnostike
a pregnóze
Cervikometria a testácia placentárnych proteínov v cervikálnom sekrete, sú kľúčom
k diagnostike a pregnóze
Cervikometria a testácia placentárnych proteínov v cervikálnom sekrete, sú kľúčom
k diagnostike a pregnóze
Contact usContact usContact usContact usContact usContact us
test
test
test
test

PREEKLAMPSIAPREEKLAMPSIA

PREEKLAMPSIAPREEKLAMPSIA

PREEKLAMPSIAPREEKLAMPSIA

Závažná komplikácia gravidity
Podieľa sa na 15% predčasných pôrodov a na 42% materskej úmrtnosti
Postihuje celosvetovo 8.5 milióna žien ročne
Preeklampsia pod kontrolou
Skríning preeklampsie v I. trimetri a vyšetrenie sFIt-1/PLGF v II. a III. trimetri
Závažná komplikácia gravidity
Podieľa sa na 15% predčasných pôrodov a na 42% materskej úmrtnosti
Postihuje celosvetovo 8.5 milióna žien ročne
Preeklampsia pod kontrolou
Skríning preeklampsie v I. trimetri a vyšetrenie sFIt-1/PLGF v II. a III. trimetri
Závažná komplikácia gravidity
Podieľa sa na 15% predčasných pôrodov
a na 42% materskej úmrtnosti
Postihuje celosvetovo 8.5 milióna žien ročne
Preeklampsia pod kontrolou
Skríning preeklampsie v I. trimetri a vyšetrenie
sFIt-1/PLGF v II. a III. trimetri
Závažná komplikácia gravidity
Podieľa sa na 15% predčasných pôrodov a na 42% materskej úmrtnosti
Postihuje celosvetovo 8.5 milióna žien ročne
Preeklampsia pod kontrolou
Skríning preeklampsie v I. trimetri a vyšetrenie sFIt-1/PLGF v II. a III. trimetri
Závažná komplikácia gravidity
Podieľa sa na 15% predčasných pôrodov a na 42% materskej úmrtnosti
Postihuje celosvetovo 8.5 milióna žien ročne
Preeklampsia pod kontrolou
Skríning preeklampsie v I. trimetri a vyšetrenie sFIt-1/PLGF v II. a III. trimetri
Závažná komplikácia gravidity
Podieľa sa na 15% predčasných pôrodov a na 42% materskej úmrtnosti
Postihuje celosvetovo 8.5 milióna žien ročne
Preeklampsia pod kontrolou
Skríning preeklampsie v I. trimetri a vyšetrenie sFIt-1/PLGF v II. a III. trimetri
Contact usContact usContact usContact usContact usContact us
test
test
test
test

3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka
3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka

3D a 4D obraz Vašeho
dieťatka
3D a 4D obraz Vašeho
dieťatka

3D a 4D obraz Vašeho
dieťatka
3D a 4D obraz Vašeho
dieťatka

Už od samého začiatku tehotenstva sme schopní Vám zachytiť reálny
3D a 4D obraz Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a gynekologickej
diagnostiky Vám zároveň ponúka tieto zážitky zadarmo pri
skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám k tomu iba USG kľúč.
Už od samého začiatku tehotenstva sme schopní Vám zachytiť reálny
3D a 4D obraz Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a gynekologickej
diagnostiky Vám zároveň ponúka tieto zážitky zadarmo pri
skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám k tomu iba USG kľúč.
Už od samého začiatku tehotenstva sme
schopní Vám zachytiť reálny 3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a
gynekologickej diagnostiky Vám zároveň
ponúka tieto zážitky zadarmo pri
skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám
k tomu iba USG kľúč.
Už od samého začiatku tehotenstva sme
schopní Vám zachytiť reálny 3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a
gynekologickej diagnostiky Vám zároveň
ponúka tieto zážitky zadarmo pri
skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám
k tomu iba USG kľúč.
Už od samého začiatku tehotenstva sme schopní Vám zachytiť reálny 3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky Vám zároveň
ponúka tieto zážitky zadarmo pri skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám k tomu
iba USG kľúč.
Už od samého začiatku tehotenstva sme schopní Vám zachytiť reálny 3D a 4D obraz
Vašeho dieťatka. Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky Vám zároveň
ponúka tieto zážitky zadarmo pri skríningových USG vyšetreniach. Stačí Vám k tomu
iba USG kľúč.
Contact usContact usContact usContact usContact usContact us
Interiér Centra

The Centre for Fetal and
Gynaecological
Diagnostics

JUHAMED s.r.o., is the leading centre in the field of ultrasound for prenatal, gynaecological, children’s gynaecological and breast diagnostics in Slovakia. For more than 6 years we have offered clients top-notch diagnostics in the field of pregnancy, sterility and gynaecological tumour diseases with the use of high-end ultrasound technology.

OUR SERVICES

In short about The Centre for Foetal and Gynaecological Diagnostics

MUDR. Martin Juhás