Doctors profile

Bc. Lucia Eľková

Bc. Lucia Eľková už počas štúdia na Cirkevnom Gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove prejavovala vysoký záujem pre oblasť zdravotníckej starostlivosti. Počas gymnaziálnych rokov sa pravidelne zúčastňovala akcií Slovenského Červeného kríža a charitívnych akcií Maltézskej pomoci, z ktorej doteraz čerpá životné krédo “Najlepšie cvičenie pre srdce je zohnúť sa a pomôcť iným postaviť sa na nohy…”. Bolo preto pre ňu prirodzenou voľbou, po gymnáziu pokračovať v štúdiu na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pôrodná asistencia. Od roku 2013 je registrovanou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a od uvedeného roku sa stáva i nepostrádateľnou súčasťou pracovného kolektívu Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky, kde od roku 2017 zastáva funkciu hlavnej pôrodnej asistentky. Jej interes v rámci Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky je najmä pre ultrazvukovú a onkogynekologickú diagnostiku s rutinnou starostlivosťou o pacientky v problematike gynekológie a pôrodníctva.