Opening hours

Gynekológia a pôrodníctvo

MUDr. Martin Juhás, PhD.
MUDr. Július Horňák
0904 918 138

OPENING HOURS

MONDAY:

8:00 – 16:00

 

TUESDAY:

8:00 – 16:00

 

WEDNESDAY:

8:00 – 16:00

 

THURSDAY:

8:00 – 16:00

 

FRIDAY:

8:00 – 16:00

Pediatric gynecology

MUDr. Božena Tatičová
0904 918 138

0903 138 306

OPENING HOURS

MONDAY:

 

TUESDAY:

 

WEDNESDAY:

16:00 – 19:00

 

THURSDAY:

7:00 – 16:00

 

FRIDAY:

Rádiológia - mamosonografia

MUDr. Magdaléna Karková,
MUDr.Ján Klč
0903 138 306

OPENING HOURS

MONDAY:

13:00 – 19:00

 

TUESDAY:

13:00 – 19:00

 

WEDNESDAY:

 

THURSDAY:

16:00 – 19:00

 

FRIDAY:

 

Lekárska genetika

MUDr. Kornélia Kilárska, CSc.,
MUDr. Martin Juhás,
0903 138 306

OPENING HOURS

MONDAY:

 

TUESDAY:

 

WEDNESDAY:

14:00 – 19:00

 

THURSDAY:

14:00 – 19:00

 

FRIDAY:

14:00 – 19:00

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,
materno-fetálna medicína

MUDr. Martin Juhás,
MUDr. Július Horňák,
0904 918 138

OPENING HOURS

MONDAY:

7:00 – 16:00

 

TUESDAY:

7:00 – 16:00

 

WEDNESDAY:

7:00 – 19:00

 

THURSDAY:

7:00 – 19:00

 

FRIDAY:

7:00 – 16:00

Lekárska genetika

MUDr. Kornélia Kilárska, CSc.,
MUDr. Martin Juhás, 0903 138 306

OPENING HOURS

MONDAY:

 

TUESDAY:

 

WEDNESDAY:

14:00 – 19:00

 

THURSDAY:

14:00 – 19:00

 

FRIDAY:

14:00 – 19:00