Price list

PREGNANCY

Položka Položka Price
Ultrasound examination during pregnancy
Ultrasound examination in week 6-10 of pregnancy (Viability scan)
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 5-11 of pregnancy
with eventual recording in HDlive on a new USB memory stick
65 €
Universal screening for chromosomal abnormalities
PRENASCAN in week 10-11 of pregnancy + combined test in week 12-14 of pregnancy
(Screening for trisomy 21, which according to FMF achieves >99.99% DR with 0.00% to 0.04% FPR)
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 12-14 of pregnancy
with eventual recording in HDlive on a new USB memory stick
+ cffDNA vyšetrenie v laboratóriách Labco Diagnostics, Barcelona, Španielsko
490 €
First trimester screening – multimarker combined test
Ultrasound + blood test in week 12-14 of pregnancy (Detection of Down syndrome and other chromosomal abnormalities)
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 12-14 of pregnancy with eventual recording in HDlive
on a new USB memory stick
70 €
Second trimester screening – foetal morphology
Ultrasound examination in week 19-23 of pregnancy
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 19-23 of pregnancy with eventual recording in HDlive
on a new USB memory stick
75 €
Genetic ultrasound
Ultrasound examination in week 18-23 of pregnancy in the case of positive biochemical screening eventual USG marker of chromosomal aberrations (Determining the risk for Down syndrome)
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 18-23 of pregnancy with eventual recording in HDlive
on a new USB memory stick
80 €
Third trimester screening of timely growth retardation
Ultrasound examination in week 28-32 of pregnancy (Screening early IUGR + discharges)
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 28-32 of pregnancy with eventual recording in HDlive
on a new USB memory stick
65 €
Third trimester screening late growth retardation
Ultrasound examination in week 33-36 of pregnancy (Screening late IUGR + discharges)
3D/4D USG surface displaying the foetus in week 33-36 of pregnancy with eventual recording in HDlive
on a new USB memory stick
40 €
Third trimester screening of growth retardation of the foetus with later morphology of the foetus
Ultrasound examination up to week 27 of pregnancy (Screening IUGR + late foetal morphology
40 minute 3D/4D USG surface displaying the foetus in the form HDlive with eventual recording in HDlive on a new USB memory stick
100 €
USG cervikometria
Vyšetrenie možnosti predčasného pôdoru pomocou cervikometrie
3D/4D USG zobrazenie cervixu s elastografiou do 35.týždňa gravidity
25 €
Exact determination of the measure of risk of premature birth during pregnancy – decidual protein + USG cervicometer
Examination of possible premature birth using a cervicometer and decidual protein - phIGFBP-1
3D/4D USG displaying of genital-urinal tract in week 22-34 of pregnancy + bedside rapid test 55 €
Exact determination of premature discharge of amniotic fluid – amniotic protein + USG AFI measurement
Examination of possible premature discharge of amniotic fluid using amniotic protein - IGFBP-1 and USG AFI measuring
3D/4D USG displaying of depot of amniotic fluid in week 16-40 of pregnancy + bedside rapid test 55 €
Exaktné stanovenie rizika preeklampsie v II. a III. trimestri
Vyšetrenie možnosti vzniku preeklampsie pomocou pomeru placentárnych hormónov sFlt-1/PLGF ratio z krvi v 20-34 týždni gravidity
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do laboratórií v ČR (IMALAB, Zlín) alebo v SR (Synlab, Bratislava) 90 €
Ultrasound examination multi-foetal pregnancy (twins, triplets...) 3D/4D USG surface displaying of several foetuses with eventual recording in HDlive on a new USB memory stick -> 50% to the price of each price list item (aside from PRENASCAN and determining phIGFBP-1 eventual IGFBP-1)

Kardiotokografia v tehotenstve

Položka Položka Price
Externé tokografické vyšetrenie pred 28.týždňom gravidity CTG vyšetrenie srdcovej činnosti plodu (charakter tepovej frekvencie) a možnej kontrakčnej činnosti maternice (prítomnosť a charakter tonizácii maternice) Externé telemetrické CTGna žiadosť paciantky pri jej podozrení na predčasný nástup pôrodnej činnosti pred 28. týždňom gravidity 15 €
Externé kardiotografické vyšetrenie po 28. týždňom gravidity CTG vyšetrenie srdcovej činnosti plodu (aharakter tepovej frekvencie) a možnej kontrakčnej činnosti maternice ( prítomnosť a charakter tonizácií maternice) Externé telemetrické CTG - Telemetry-assisted Ambulatory Non stress test(TA-NST) na žiadosť paciantky po 28. týždni gravidity 18 €

Miniinvasive ultrasound examinations in pregnancy

Položka Položka Price
Chorionic villi sampling (CVS) in week 12-15 of pregnancy, CVS for the purpose of chromosome analysis + rapid molecular-genetic analysis
(QF-PCR) and other specific gene analyses
Sampled material and thermal packaging of biological samples + eventual transport of samples taken to genetics laboratories in Slovakia (Genetics lab., UNLP, Košice and Gendiagnostica s.r.o., Košice)
170 €
Chorionic villi sampling (CVS) in week 12-15 of pregnancy
CVS for the purpose of rapid molecular-genetic analysis (QF-PCR) and SNParray scanning (Illumina)
Sampled material and thermal packaging of biological samples + transport of samples taken to genetics laboratories in Czech Republic (GENNET, Prague) 990 €
Chorionic villi sampling (CVS) in week 12-15 of pregnancy
CVS for the purpose of cell cultivation examination chorion tissue + rapid molecular-genetic analysis (QF-PCR) and SNParray scanning (Illumina)
Sampled material and thermal packaging of biological samples + transport of samples taken to genetics laboratories in Czech Republic (GENNET, Prague) 1300 €
Sampling of amniotic fluid - amniocentesis (AMC) from week 16 of pregnancy
AMC za účelom analýzy chromozómov + rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) event. mikrobiologická analýza (STORCH a iné)
Odberový materiál a termobalenie biologických vzoriek + transport odobratých vzoriek do genetických laboratórií v SR (Genetické lab., UNLP, Košice a Unilabs Slovensko s.r.o.,Košice) event. mikrobiologických laboratórií v SR (Synlab Slovakia s.r.o., ÚVZ SR) 150 €
Sampling of amniotic fluid - amniocentesis (AMC) from week 16 of pregnancy
AMC for the purpose of rapid molecular-genetic analysis (QF-PCR) and SNParray scanning (Illumina)
Special thermal packaging of biological samples + transport of samples taken to genetic laboratories in the Czech Republic (GENNET, Prague) 980 €
Sampling of amniotic fluid - amniocentesis (AMC) from week 16 of pregnancy
AMC for the purpose of cell cultivation examination from AMC + rapid molecular-genetic
Special thermal packaging of biological samples + transport of samples taken to genetic laboratories in the Czech Republic (GENNET, Prague) 1290 €

Non-invasive examination of fetal free DNA in pregnancy

Položka Položka Price
Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu z krvi matky + určenie pohlavia plodu z krvi matky - Neinvazívny prenatálny test Downovho sy. - trizómia č. 21, Edwardsovho sy. - trizómia č.18 a Patauovho sy. - trizómia č. 13 po 10. týždni gravidity. neoBona test - sffDNA vyšetrenie v laboratóriách Labco, SYNLAB Group, Barcelona, Španielsko 399 €
Neinvazívny skríningový test z krvi matky pre všetky chromozómy a vybrané mikrodelečné syndrómy + určenie pohlavia plodu. Neinvazívny prenatálny test pre vyšetrenie všetkých chromozómov po 10 týždni gravidity. MaterniT GENOME - cffDNA vyšetrenie v laboratóriách Sequenom v San Diegu, USA 800 €
Neinvazívny skríningový test z krvi matky pre všetky chromozómy a vybrané mikrodelečné syndrómy + určenie pohlavia plodu. Neinvazívny prenatálny test pre vyšetrenie všetkých chromozómov po 10 týždni gravidity. neoBona Genome Wide sffDNA vyšetrenie v laboratóriách Labco, SYNLAB Group, Barcelona, Španielsko 550 €
Neinvazívne stanovenie krvnej skupiny plodu (RHD a KELL genotypu) z krvi matky
Non-invasive prenatal determination of blood Rh factor and Kell antigen of the foetus from free DNA
cffDNA vyšetrenie RHD a KELL genotypu v laboratóriach Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, ČR + transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 690 €

Molekulárne genetické a imunologické vyšetrenia

Položka Položka Price
Stanovenie 25 najčastejších mutácií génov BRCA1/2 v SR a ČR populácii
DNA analýza pre odhalenie určitej špecifickej mutácie v génoch BRCA1/2, ktorá môže viesť k vzniku dedičného nádorového ochorenia
BRCA1/BRCA2 screen - vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR
+nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie bilogických vzoriek
190 €
Vyšetrenie fragilného X chromozómu: genetická analýzy génu FMR1 v oblasti IT15
Stanovenie rizika alebo príčiny predčasného ovariálneho zlyhania (POF) pri možnom nosičstve tejto poruchy
FRAXA screen (syndróm fragilného chromozomuX) - vyšetrenie v laboratóriach GENNET, Praha, ČR
+nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek
150 €
Potravinová intolerancia - celiakia
Diferenciálna diagnostika pelipatie - pelvic pain syndrome
Celiakalia ( HLA alebo DQ2.2, DQ2.5, DQ8) - vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 130 €
Potravinová intolerancia - laktózová intolerancia
Diferenciálna diagnostika pelipatie - pelvic pain syndrome
Laktózová intolerancia LCT (c.-13910T>C, c.-22018A>G)- vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 130 €
Potravinová intolerancia - histáminová intolerancia
Diferenciálna diagnostika pelipatie - pelvic pain syndrome
Histamínová intolerancia AOC1 (c.-691G>T, c. -594A>T, c.47C>T, c.995C>T) -vyšetrenie v laborátóriách GHC Genetics SK, Bratislava, SR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 150 €
Pre-conception genetic examinations Vyšetrenie dedičných vlôh, ktoré môžu ovplivniť plodnosť rodiča a zdravie ich potomkov CarrierTest ( trombofilný profil, vyšetrenie nosiča k možnej dispozícii pre viac než 60 AR a X - viazaných chorôb ) - vyšetrenie v laboratóriach GENNET, Praha, ČR +nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 550 €
Vyšetrenie potravinových intolerancií Stanovenie protilátok proti 283 potravinovým alergénom spôsobujúcich bolesti brucha, nevoľnosť, syndróm dráždivého čreva, migrény, zníženú imunitu a pod. Food allergen test (FOX test) - vyšetrenie v laboratóriách Synlab Slovakia s.r.o. + nadštandardný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 350 €

Ultrasound in gynecology

List of medical procedures of the CFGD ultrasound workplace Price list of the CFGD ultrasound workplace Price
Ultrasound gynecological examination
Ultrasound examination of menstruation cycle disorder
3x realized follicular-SonoAVC
3D/4D USG displaying of genital-urinal tract in the middle of MC 55 €
Ultrasound examination of the pelvis
Pelvic scan - ultrasound screening of women’s cancerous diseases
3D/4D USG displaying of genital-urinal tract in the first half of MC and in menopause 55 €
Expert oncogynecological ultrasound of the pelvis and belly
Examination of a range of oncogynecological diseases and follow-up
3D/4D USG displaying of genital-urinal tract during the entire MC and in menopause 70 €
Specialized Ultrasound examination of the breasts
Ultrasound screening examination for breast cancer
3D/4D USG and elastographic displaying of breast tissue 30 €
Biopsia prsníka - bioptickým dalovým systémom MEDCORE
Ultrazvukovo cielená biopsia tkanív prsníka určená na histologický odber
MEDCORE bioptizácia so systémom trokarovej bioptickej ihly UNICORE pod 3D/4D a elastografickou USG kontrolou s následným prekrytím ColdSPOT vankúšikom a transportom vzorky v histologickom kontajnery BiopSafe 150 €

Miniinvasive ultrasound examinations in gynecology

Položka Položka Price
HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography)
Ultrasound examination of Fallopian tube passability
HyCoSy USG zobrazenie vajíčkovodov + nadštandardný materiál 100 €
HSN (Hysterosonography)
Ultrasound examination of uterine cavity with contrast gel
HSN USG zobrazenie maternice + nadštandardný materiál 90 €
HyCoSy and HSN pri dvojnásobnej spotrebe kontrastnej peny alebo gelu +50% k cene každej položky cenníku pre výkon HyCoSy a HSN
TU VABRA (Targeted Ultrasound Vacuum Abrasion)
Ultrasound targeted biopsy of the uterine mucosa + biopsy of the cervix
TU VABRA pod 3D/4D USG kontrolou 80 €

Administrative Performance, Merchandise and Commercial USG Imaging

Price
Sprievodná plnoletá osoba pri vyšetrení 5 €
Reservation within 20 days of the visit in the off-season at the client’s request 10 €
Reservation within 10 days of the visit in the off-season at the client’s request 20 €
USB – memory stick for a record of 3D/4D USG examination (2GB, 4GB) 9 €
3D real print 3D/4D USG of displayed foetus
Note: the amount of the direct payment depends on the amount and type of material used
200 €
Baby-facing 30 minutes 3D/4D USG surface displaying the foetus in the form of HDlive with 3D photo recording and 4D HDlive video on the client’s USB memory stick 85 €
Surcharge for administrative performance with execution within 24 hours of request (Astraia report) 10 €
Repeated - duplicate issuing of a medical report (A4 format) on the request of a client 10 €

The list of medical ultrasound procedures of the CFGD workplace is elaborated on the basis of Government Regulation No. 776/2004 Coll., by which a catalogue of medical procedures is issued.

Cenník v pravej časti je platný od 16.6.2023 a je v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák. č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.o zozname chorôb, pri kt. sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.