Nami zachytené anomálie

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky sa snaží o čo najvčasnejšiu možnú diagnostiku vrodených vývojových chýb a to už v prvom trimestri počas skríningového vyšetrenia pacientok kombinovaným testom. Cieľom takejto včasnej diagnostiky je možnosť nechať dostatočne dlhý čas budúcim rodičom niekedy aj k závažnému rozhodnutiu a zároveň urýchliť riešenie detekovanej abnormality. V tejto časti stránky chceme laickú verejnosť informovať o tom čo sa dá už v dnešnej dobe ultrazvukovo diagnostikovať a kde sú ešte stále limitácie ultrazvukového vyšetrenia. V posledných rokoch spektrum záchytu vrodených vývojových chýb a to najmä v druhom trimestri narastá, avšak existuje ešte veľa takých anomálii, ktoré sa ultrazvukovým vyšetrením nedajú detekovať. Limitácie ultrazvukového vyšetrenia sú u každej pacientky odlišné. Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky je každý rok zaradené do auditácie výsledkov ultrazvukových vyšetrení pod hlavičkou medzinárodnej neziskovej organizácie The Fetal Medicine Foundation London, 137 Harley Street, London, W1G 6BG, United Kingdom.

Pre informovanosť laickej verejnosti sme sa rozhodli prezentovať niektoré vrodené vývojové chyby, ktoré boli zachytené v našom centre. Zatiaľ uvádzame iba časť našich prípadov:

×
MaterniT Genome – stručné informácie pre pacientku MaterniT Genome – podrobné informácie pre pacientku a lekára MaterniT Genome – vediet viac video4
video1 video2 video3