Expertná kolposkopia

Expertná kolposkopia

Všeobecne

Úlohou expertnej kolposkopie je identifikovať abnormálne bunkové zmeny krčka maternice a spoločne s kolposkopicky cielenou biopsiou určiť typ i stupeň prítomnej zmeny. Ohraničiť rozsah prípadných cervikálnych predrakovinových zmien pre správne nastavenie liečebného manažmentu. Kolposkop je približovací prístroj (vysokorozlišovacia lupa), ktorý slúži pre vyšetrovanie sliznice krčka maternice a jej prípadných cievnych zmien ako aj zmien dolného genitálneho traktu (pošva), vonkajších rodidiel (vulva a malé i veľké pysky) a anogenitálnej oblasti. Expertná kolposkopia za pomoci presného vizuálneho zhodnotenia spoločne s cytologickým výsledkom, prípadne výsledkom z kolposkopicky cielenej biopsie vyhodnocuje závažnosť nálezu možných predrakovinových zmien krčka maternice a stanovuje ich finálnu diagnózu so záverečnou prognózou. Neexistujú žiadne absolútne kontraindikácie kolposkopického vyšetrenia. Vyšetrenie spolu s biopsiou je bezpečné aj u žien užívajúcich antikoagulačnú liečbu. Rovnako je to aj s komploskopickým vyšetrením u tehotných žien, s výnimkou diagnostickej možnosti využitia endocervikálnej kyretáže. Žiadna zvláštna príprava nie je nutná, pacientka môže pred vyšetrením jesť aj piť. Vyšetrenie sa plánuje v období, kedy žena nemenštruuje.

Kedy ?

Najčastejším dôvodom kolposkopie je abnormálny výsledok cytologického steru. Je indikovaná pri interpretácii cytológie ASC-US (atypické dlaždicové bunky neistého významu), najmä pri opakovanom náleze, alebo pri jeho prvozáchyte spoločne s pozitivitou DNA testu na vysoko-rizikové HPV vírusy (HR-HPV), ASC-H (atypické dlaždicové bunky kde nemožno vylúčiť vysoko stupňovú dlaždicovo-bunkovú slizničnú zmenu), LSIL (nízko stupňová dlaždicovo-bunková slizničná zmena), HSIL (vysoko stupňová dlaždicovo-bunková slizničná zmena), rakovina krčka maternice, a pri podozrení na žľazové abnormality AGC (atypické žľazové bunky) a AIS (adenokarcinóm in situ).

Expertná kolposkopia je akceptovateľná spolu s cytologickým vyšetrením a HPV testom ako sledovacia (follow-up) metóda po konizácii krčka pre high-grade bunkové predrakovinové zmeny (CIN 2, 3). Medzi ďalšie indikácie kolposkopického vyšetrenia patrí akákoľvek podozrivo hmatateľná eventuálne voľným okom viditeľná cervikálna, alebo vaginálna zmena, vred či výrastok. Ďalej nevysvetliteľné krvácanie z dolného genitálneho traktu a vulvárne a vaginálne HPV asociované zmeny, napríklad kondylómy – genitálne bradavice.

Ako?

Podobne ako pri odbere cytologického steru, Vám lekár najprv do pošvy zavedie pošvové zrkadlo. Potom pomocou expertného kolposkopu (prístroj pripomínajúci ďalekohľad na rúčke) pohľadovo, bezkontaktne a bezbolestne vyšetrí Váš krčok maternice. Lekár na krčok maternice postupne nanáša špeciálne roztoky (nariedený roztok kyseliny octovej a pod. …), aby mohol detailnejšie vyšetriť oblasť vykazujúcu neštandardné znaky. Takisto môže zopakovať cytologický ster z krčka maternice a vziať kultivačný ster na overenie prípadnej infekcie. Rovnako z postihnutého miesta môže byť v prípade nutnosti bioptickými kliešťami šetrne a prakticky atraumaticky odobratá vzorka tkaniva na histologické vyšetrenie tzv. cielená punch biopsia. Pri punch biopsii môžete vzácne pocítiť drobné štipnutie – pichnutie, ale ináč je to v podstate bezbolestivý odber vzorky.

Celé vyšetrenie Vám bude podrobne komentované a premietané na obrazovke monitora. Lekár Vám pritom môže ukázať oblasť s podozrivými zmenami. Celé vyšetrenie potrvá cca 10—20 minút. Približne 24 hodín pred vyšetrením by ste sa mala vyhnúť vyplachovaniu pošvy, užívaniu vaginálnych liekov alebo sexuálnemu styku. Pri menštruačnom krvácaní pred plánovanou kolposkopiou nepoužívať tampóny. Lekár vám bude vedieť povedať výsledok vyšetrenia hneď po jeho ukončení a zároveň Vám oznámi aj typ prípadnej liečby. V prípade nutnosti Vám bude poskytnutý ďalší termín na prediskutovanie výsledkov biopsie a pre akúkoľvek potrebnú liečbu.

Na čo slúži ?

Cieľom expertnej kolposkopie je posúdiť závažnosť abnormálneho cytologického nálezu krčka maternice, stanoviť prítomnosť a rozsah prípadného postihnutia predrakovinovými zmenami, cielene vyšetriť histologickú povahu predrakovinových zmien krčka maternice, stanoviť liečebný plán a prípadne indikovať nutnosť konizácie.