Kontakty

UPOZORNENIE K PLATNEJ MIMORIADNEJ SITUÁCII VYHLÁSENEJ VLÁDOU SR V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU COVID-19

Vážená klientka, mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu uplynutím 13.6.2020. V súvislosti s platnou mimoriadnou situáciou z dôvodu epidémie COVID-19 i pri fázach uvoľňovania opatrení vládou SR a ÚVZ SR Vás prosíme, aby ste na vyšetrenie t.j do Zdravotného strediska Košice-Myslava vstupovali výhradne sama event. v sprievode partnera (platí len pre tehotenský ultrazvuk), nie však v sprievode iného rodinného príslušníka alebo iného známeho. Vstup do Zdravotného strediska Košice-Myslava majú povolené iba klientky s partnermi, ktorých sa dané vyšetrenie týka a netrpia ochorením podobným chrípke a prechladnutiu, a prišli zo zahraničia (mimo krajín HU, CZ, AT, NO,DE, MT, LI, FI, IS, DK, CH, BG, GR, HR, CY, EE, LV, LT, SI) bez podstúpenia štátnej alebo domácej tzv. smart karantény, alebo prišli do styku s takouto osobou! Takisto ste povinná s partnerom mať prekrytú tvár rúškom a pri vchádzaní a vychádzaní z centra si dezinfikovať ruky na to určenou dezinfekciou v čakárni! Pri vstupe k vyšetreniu Vám bude u nás bezkontaktne meraná teplota tela FDA certifikovaným teplomerom a v prípade jej hodnôt opakovane ≥37.5°C, Vám bude vyšetrenie preložené v rámci možností našich kapacít. V prípade partnerovej hodnoty teploty tela ≥37.5°C mu bude automaticky ako iba sprevádzajúcej osobe odopretý vstup k Vášmu vyšetreniu (uvedené opatrenia sa nevzťahujú na klientky a ich partnerov, ktorí sa v písomnej forme preukážu negatívnym a časovo aktuálnym RT-PCR testom na SARS-CoV-2). Týmto Vás prosíme o súčinnosť s uvedenými opatreniami MZ SR, ÚVZ SR, MV SR a s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vládou SR platnou od 11. marca 2020. Zároveň po vyplnení administratívnych záležitostí bude Vaše čakanie v prípade viac ako 3 klientok v našej čakárni obmedzené na čakanie v priestoroch Vášho osobného automobilu event. v externých priestoroch centra a k vstupu do centra budete vyzvaná telefonicky, alebo sms správou. Čakanie Vášho partnera bude ale automaticky obmedzené mimo priestory čakárne a to v externých priestoroch centra, alebo vo Vašom osobnom automobile a k priamej účasti na vyšetrení ho telefonicky privoláte. Klientky ultrazvukového pracoviska CFGD a ich partnerov, chceme poprosiť o porozumenie v rámci realizácie 3D/4D USG zobrazenia tváričky Vášho plodu, ktoré nie je akútnym vyšetrením a slúži len na tzv. pamätné okamihy. V prípade, že ho nebudeme z dôvodu polohy plodu schopní zrealizovať, nebude Vaše vyšetrenie ďalej chôdzou pre zmenu polohy plodu predlžované k jeho realizácii. Komunitné šírenie koronavírusu (COVID-19) je totiž rizikové práve pri blízkom styku osôb viac ako 15-30 minút.

ULTRAZVUKOVÉ
PRACOVISKO

Objednať sa:
PON-PIA 8:00 – 16:00

Informácie o výsledkoch USG vyšetrení:
PON-PIA 14:00 – 16:00

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

Objednať sa:
PON-PIA 8:00 – 16:00
STREDA 14:00 – 17:30

Informácie o výsledkoch ambulantných vyšetrení:
PON-PIA 14:00 – 15:00

ODBORNÝ
KOLEKTÍV CENTRA

Konzultácie o špecializovaných vyšetreniach :
PON-PIA 7:30 – 16:00

Konzultácie o rutinných AMB vyšetreniach :
PON-PIA 14:00 – 15:00

ikona budova

ADRESA

Myslavská 644 190/A
Košice – Myslava, 040 16

ikona auto

PARKOVANIE

Rezervované parkovisko pre klientky zdarma priamo pred centrom

ikona mhd

MHD

Konečná zastávka autobusu č. 72,Myslava – Grunt
Zastávka autobusu č. 31, Grunt

Napíšte nám

Adresa