LEEP konizácia

LEEP Konizácia

Všeobecne

Skalpelová (cold knife cone) konizácia sa vykonáva vo väčšine slovenských nemocníc a jednodňových chirurgických pracoviskách a pod celkovou narkózou (anestéziou). Gynekológ Vám pri nej iba pod voľným okom skalpelom odstráni značnú a odhadovanú časť možného postihnutého tkaniva krčka maternice vo forme kužeľa. Pri rutinnej skalpelovej konizácii sa odstraňuje tkanivo krčka, častokrát “na slepo“ a to bez presného kolposkopického zamerania miesta výskytu abnormálnych buniek pred výkonom. Tým pri skalpelovej konizácii vznikajú veľké tkanivové straty a častokrát malformácie krčka v spojitosti s problematickým hojením. Pacientky, ktoré podstúpili rutinnú skalpelovú konizáciu majú významne vyššie riziko pre predčasný pôrod a odtok plodovej vody, infertilitu a subfertilitu oproti pacientkám po kolposkopicky cielených LEEP konizáciách! Naopak LEEP konizácia (Loop Electrosurgical Excision Procedure) je vysoko presný, efektívny a miniinvazívny zákrok, ktorý odstraňuje pod high-end kolposkopom (vysokorozlišovacia lupa) malú, ale cielene kompletnú časť tkaniva krčka maternice s predrakovinovými zmenami. Nevyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici a ani celkovú narkózu. Pred samotným zákrokom sa vždy vykonáva expertné kolposkopické vyšetrenie s cieľom exaktnej lokalizácie ložiska s abnormálnymi zmenami. Na základe charakteristík ložiska sa individuálne prispôsobuje operačné vybavenie a postup. LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) konizácia známa aj pod názvom LLETZ (Large-Loop Excision of the Transformation Zone) konizácia pod kolposkopickou kontrolou si nevyžaduje anestéziu, realizuje sa ambulantne s aplikáciou lokálneho anestetika do krčka maternice. Nástrojom je elektrifikovaná drôtená slučka na konci úzkej tyčinky. Lekár slučkou úplne šetrne odstráni malú časť postihnutého tkaniva, ktorú následne histológ vyšetrí pod mikroskopom. Cieľom tohto postupu je presne odstrániť všetky abnormálne bunky krčka maternice, aby sa znížila pravdepodobnosť rakoviny.

Skalpelová konizácia (cold knife cone)
LEEP konizácia (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

Kedy ?

Najčastejšie pacientka prichádza na tento zákrok po predchádzajúcej korelácii cytologického, expertného kolposkopického a bioptického vyšetrenia so záverom vysoko-stupňovej zmeny, ktorými histologicky sú CIN 2, CIN 3, AIS a pod.. Za predpokladu že má pacientka 25 a viac rokov a nie je tehotná. Existujú dve situácie, kedy je možné i keď nie úplne optimálne vykonať LEEP konizáciu a to bez predchádzajúceho kolposkopicky cieleného bioptického vyšetrenia vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť závažnej predrakovinovej zmeny. A to v prípadoch pozitivity HR-HPV vírusu (genotyp 16) a HSIL cytológie, alebo pozitivity HR-HPV vírusu (bez ohľadu na genotyp) a HSIL cytológie s absenciou skríningu v predchádzajúcich 5 rokoch. V ostatných prípadoch je vhodné predchádzajúce expertné kolposkopické vyšetrenie s cielenou biopsiou a histologickým vyšetrením.

Ako?

Excízia vysokofrekvenčnou elektrochirurgickou slučkou LEEP – je metóda pri ktorej sa zmenené tkanivo odstráni pomocou malej drôtenej „slučky“. Pri tejto operácii je z krčka maternice odstránená jeho povrchová časť krčka – tzv. kónus. Pri reze sa využíva elektrická energia, ktorá ale tepelne nepoškodzuje krčok maternice. Dnes je najčastejšie využívanou metódou dysplastických zmien krčka maternice. Táto metóda je vysoko vhodná aj pre ženy, ktoré plánujú v budúcnosti tehotenstvo. Pri LEEP konizácii je kónus odobratý elektrochirurgicky, pričom pôsobením elektrického prúdu dochádza k zastaveniu krvácania vo vzniknutej rany. Kónus sa posiela na histologické vyšetrenie, ktoré presne určí charakter a závažnosť zmien na krčku maternice. Operácia sa robí v lokálnej anestézii, tzv. “umŕtvenie“ miesta operácie. Vo výnimočných prípadoch prichádza do úvahy rozvoj krvácania počas zákroku alebo v pooperačnom období. Toto krvácanie väčšinou je nezávažné a minimálne, jeho výskyt je veľmi zriedkavý, ale nedá sa na 100% vylúčiť. Ojedinelý výskyt zápalových komplikácií je rovnako veľmi vzácny a vyžaduje antibiotickú liečbu. Predrakovinové zmeny sa môžu aj po zákroku opakovať a preto stav vyžaduje aj po operácii ďalšie sledovanie v rámci follow-up kolposkopických vyšetrení. Mierne bolesti v podbrušku po zákroku sa zmierňujú rutinnými liekmi proti bolesti. Po operácii je možné niekoľko dňové až týždňové špinenie. Po výkone je nutné dodržiavať kľudový režim, pokoj na lôžku, vyvarovať sa dvíhaniu ťažkých bremien, športovaniu, vhodné je len sprchovanie nie kúpanie, vyvarovať sa správaniu, ktoré by viedlo k rozkrvácaniu, resp. zaneseniu infekcie (nepoužívať menštruačné tampóny, vaginálne výplachy, obmedziť pohlavný styk aspoň po dobu 3 – 4 týždňov). Samotný výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť silnejšieho krvácania odporúčame pacientkam 3 týždne pred operáciou neužívať lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (kyselinu acetylsalicylovú, nízko-molekulárny heparín a pod.). 4 týždne pred zákrokom je vhodné vysadiť i hormonálnu antikoncepciu.

V Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky pre LEEP konizáciu využívame výhradne patentované, jednorázové, sterilné elektródy značky UtahLoop® a UtahBall®. Elektródy C-LETZ® používame v rámci ich špecializovaného tvarovania pri otočení o 360 stupňov v cervikálnom kanáli vyreže „kužeľovú“ vzorku, ktorá sa viac prispôsobuje predpokladanému infekčnému vzoru lézií CIN. Svetová jedinečnosť pre elektródy UtahLoop® je Y tvar ich shaftu a nastaviteľný Safe-T-Gauge®, ktorým si dokážeme bezpečne zvoliť požadovanú maximálnu hĺbku excízie. To poskytuje vynikajúcu referenciu pre kontrolu hĺbky a hlavne zabraňuje nadmernému vyrezaniu zdravého tkaniva krčka maternice a to aj keby sa pacient počas zákroku pohol.

Bežná elektróda

Bežná elektróda nedisponuje podporou T-slučkového elektródového drôtu. Chýbajúca podpora Y-shaftom slučkového drôtu a väčšinou lacný drôtený materiál spôsobí ohyb slučkového drôtu pri elektrickom náboji a tým nesprávne vedenia chirurgického rezu s fragmentáciou vzoriek. Častokrát tento ohyb stojí za neadekvátnym odstránením podozrivého miesta s predrakovinovými zmenami krčka maternice.

Jedinečná elektróda UtahLoops®

Jedinečná elektróda UtahLoops® disponuje elektródovým drôtom z čistého volfrámového materiálu. Slučka sa nachádza na Y-shafte s nastaviteľnou hĺbkou excízie pomocou patentovaného hriadeľa Safe-T-Gauge®. To umožňuje vynikajúcu precíznosť a presné ovládanie pre hĺbku chirurgickej excízie postihnutého tkaniva krčka maternice.

Bežná elektróda

Bežná elektróda nedisponuje podporou T-slučkového elektródového drôtu. Chýbajúca podpora Y-shaftom slučkového drôtu a väčšinou lacný drôtený materiál spôsobí ohyb slučkového drôtu pri elektrickom náboji a tým nesprávne vedenia chirurgického rezu s fragmentáciou vzoriek. Častokrát tento ohyb stojí za neadekvátnym odstránením podozrivého miesta s predrakovinovými zmenami krčka maternice.

Jedinečná elektróda UtahLoops®

Jedinečná elektróda UtahLoops® disponuje elektródovým drôtom z čistého volfrámového materiálu. Slučka sa nachádza na Y-shafte s nastaviteľnou hĺbkou excízie pomocou patentovaného hriadeľa Safe-T-Gauge®. To umožňuje vynikajúcu precíznosť a presné ovládanie pre hĺbku chirurgickej excízie postihnutého tkaniva krčka maternice.

Konizačná elektróda UtahLoop C-LETZ®

Konizačná elektróda UtahLoop C-LETZ® disponuje unikáte tvarovaným drôtom, ktorý je určený na úplné odstránenie žľazových lézií. Exaktné a histologicky jasné okraje excízie sú touto unikátnou elektródou bezpečne zaistené.

Na čo slúži ?

Metóda slúži na liečbu predrakovinových zmien krčka maternice. Po zákroku nasleduje kontrolný test na HR-HPV a cytologické vyšetrenie v intervale 6. mesiacov, pretože má najvyššiu záchytnosť pre prípadné perzistujúce alebo rekurentné ochorenie. Pri pozitivite jedného s týchto testov je opätovne odporúčané kolposkopické vyšetrenie s cielenou biopsiou zobrazených ložísk.