Profil sestry/pôrodnej asistentky

as. Mgr. Andrea Kopčáková

Andrea Kopčáková v roku 2011 s vyznamenaním ukončila štúdium na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, kedy už počas štúdia začala prejavovať významne záujem o zdravotné vedy. Jej ďalšie kroky viedli preto prirodzene k vysokoškolskému štúdiu verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej unoverzite v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2017 získaním titulu magister s červeným diplomom. Počas štúdia sa zaradila medzi najlepších študentov a odbornú prax v oblasti verejného zdravotníctva získavala i s ostatnými študentami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave. Následne od roku 2017 pracovala štyri roky ako asistent recepcie na zubnej klinike Dent32 JAKUBEK v Bratislave. Po presťahovaní sa na náš krásny východ Slovenska, sme radi, že doplnila rady našeho pracovného tímu Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky a stala sa jeho platnou a plnohodnotnou súčasťou.