Profil doktora

MUDr. Alena Stašková

MUDr. Alena Stašková absolvovala v r. 1979 LF UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia začala pracovať na I. Gynekologicko-porodníckej. Klinike FN L. Pasteura v Košiciach, neskôr na gynekologicko-pôrodníckom oddelení UN LP v Košiciach. Zaradila sa do špecializačnej prípravy v odbore gynekologia a pôrodníctvo. V r. 1983 úspešne absolvovala atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a následne sa zaradila do subšpecializačnej atestácie v odbore detská gynekologia. V rámci prípravy absolvovala 6 mesačnú stáž v KDN v Košiciach a subšpecializačnú skúšku úspešne zložila v r. 1987. Počas svojej dlhoročnej praxe sa okrem práce na gynekologicko-pôrodníckej klinike a oddelení venovala poradni pre detskú gynekológiu a bola i ordinárom pre daný odber. Zároveň sa počas svojej praxe aktívne zúčastňovala na mnohých vzdelávacích aktivitách. Od 1.8.2015 pracuje na gynekologickej ambulancii v Centre pre fetálnej a gynekologickej diagnostiku, JUHAMED s.r.o., kde je aj garantkou pre pediatrickú gynekológiu.

Odborné stáže:

  • XV-  XXV.-Schwartzov deň- Košice
  • kongres SGPS SLS Košice- 2008
  • Okresný pediatrický seminár Košice 2011 – aktívna účasť
  • kongres SGPS SLS Prešov 2013
  • spoločná konferencia ČGPS CLS JEP a SGPS SLS  Brno 2014
  • 47.Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich – Vysoké Tatry 2015
  • spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS  Karlovy Vary- 2016

Členstvá

  • Členka Slovenskej lekárskej komory (SLK)
  • Členka Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS)
  • Členka Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS