Profil doktora

MUDr. Alena Stašková

MUDr. Alena Stašková absolvovala v r. 1979 LF UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia začala pracovať na I. Gynekologicko-porodníckej. Klinike FN L. Pasteura v Košiciach, neskôr na gynekologicko-pôrodníckom oddelení UN LP v Košiciach. Zaradila sa do špecializačnej prípravy v odbore gynekologia a pôrodníctvo. V r. 1983 úspešne absolvovala atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a následne sa zaradila do subšpecializačnej atestácie v odbore detská gynekologia. V rámci prípravy absolvovala 6 mesačnú stáž v KDN v Košiciach a subšpecializačnú skúšku úspešne zložila v r. 1987. Počas svojej dlhoročnej praxe sa okrem práce na gynekologicko-pôrodníckej klinike a oddelení venovala poradni pre detskú gynekológiu a bola i ordinárom pre daný odber. Zároveň sa počas svojej praxe aktívne zúčastňovala na mnohých vzdelávacích aktivitách. Od 1.8.2015 pracuje na gynekologickej ambulancii v Centre pre fetálnej a gynekologickej diagnostiku, JUHAMED s.r.o., kde je aj garantkou pre pediatrickú gynekológiu.

Odborné stáže, kurzy a konferencie:

 • XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII. – Schwarzov deň, Košice, Slovensko (rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019)
 • Okresný pediatrický seminár, Košice, Slovensko (rok 2011)
 • XV. kongres SGPS SLS, Košice, Slovensko (rok 2008)
 • XX. kongres SGPS SLS, Prešov, Slovensko (rok 2013)
 • 1. spoločný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, Česká republika (rok 2014)
 • 47.Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich, Vysoké Tatry, Slovensko (rok 2015)
 • 3. spoločný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Karlove Vary, Česká republika (rok 2016)
 • IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Bratislava, Slovensko (rok 2017)
 • VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Bratislava, Slovensko (rok 2019)

Členstvá

 • Členka Slovenskej lekárskej komory (SLK)
 • Členka Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS)
 • Členka Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS
 • Členka FIGIJ