Profil doktora

MUDr. Július Horňák

MUDr. Július Horňák v roku 2010 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po štúdiu nastúpil do predatestačnej prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Snina. V roku 2016 úspešne absolvoval špecializačnú skúšku (atestáciu) v odbore gynekológie a pôrodníctva na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB v Bratislave),kedy následne nastupuje do pozície zástupcu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP Snina. 

Počas svojej gynekologicko-pôrodníckej praxe stážoval na niekoľkých klinikách a oddeleniach (I.GPK SZU a UNB v Bratislave; ÚPMD Praha-Podolí, Praha, ČR; GPK 1. LF UK a VFN, Apolinářská ulica v Prahe, ČR a na GPK, FNOL, I.P. Pavlova , Olomouc, ČR) absolvoval mnohé stáže v gynekologicko-pôrodníckom odbore. 

Jeho špecializáciou je skríning gynekologických ochorení, pôrodníckych patológií a onkogynekologická diagnostika. Od roku 2020 je zaradený do akreditácie pre funkčnú licenciu expertnej kolposkopie, čím veľkou mierou prispeje k rozšíreniu centra činnosti pracoviska CFGD v problematikách patológií krčka maternice.

Členstvá

  • Slovenská lekárska komora (SLK)
  • Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)
  • Člen Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie SGPS
  • Člen The Fetal Medicine Foundation ID:232271
  • Člen European Federation For Colposcopy and Pathology of the Lower Genital Tract (EFC)