Profil doktora

MUDr. Kornélia Kilárska, CSc

Certifikácia

Odborné stáže a intenzívne kurzy:

Členstvá