Profil doktora

MUDr. Martin Juhás, PhD.

MUDr. Martin Juhás, PhD. v roku 2008 absolvoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po štúdiu nastúpil do predatestačnej prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Počas rutinnej gynekologicko-pôrodníckej praxe na niekoľkých oddeleniach (II.GPK, FNLP, Košice; GPK, FNsP, Prešov; GPO, NsP Spišská Nová Ves a III.GPK SZU Košice-Šaca) absolvoval mnohé nižšie uvádzané zahraničné stáže v odbore materno-fetálnej medicíny, onkogynekológie a endoskopickej operatívy. Jeho špecializáciou je skríning vrodených vývojových chýb a expertná prenatálna i onkogynekologická ultrazvuková diagnostika. V roku 2011 najvýznamnejšou mierou prispel k založeniu Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky™, JUHAMED s.r.o., v ktorom bola v neskorších rokoch doplnená mamosonografická ambulancia, pediatrická gynekológia a expertná kolposkopia. MUDr. Martin Juhás, PhD. je nositeľom radov špecializácií (atestácií) a to v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a materno-fetálna medicína. V roku 2023 obhájil doktarandskú dizertačnú prácu v problematike prenatálnej identifikácie rázštepov pre implantáty vyrobené aditivnymi technológiami.

Certifikácia

 • FMF Certificate of competence the 20-22 weeks scan, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2012)
 • FMF Certificate of Competence the 11-13 weeks scan, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2012)
 • FMF Certificate of Competence – Cervical assessment, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2012)
 • FMF Certificate of Competence – Doppler ultrasound, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2012)
 • FMF Certificate of Competence – Fetal cardiac scanning, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2014)
 • FMF Certificate of Competence – Fetal cardiac defects, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2015)
 • FMF Certificate of Competence – Invasive procedures, FMF ID: 101165, London, United Kingdom (rok 2017)
 • Expert oncogynecology ultrasound, Department of Obstetrics and Gynecology,1st Medical Faculty, Charles University and General Faculty Hospital in Prague, Czech Republic (rok 2011)
 • Certificate of Competence in invasive prenatal diagnosis, Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, Ústav pro péči o matku a dítě, Prague 4 – Podolí, Czech Republic (rok 2011)
 • Certificate of Competence – evaluation of HyCoSy and HSG, Department of fetal medicin and ultrasound diagnosis, GENNET a.s., Kostelní 9, Prague, Czech Republic (rok 2012)

Odborné stáže a intenzívne kurzy:

 • Ultrazvukový kurz – ultrasnografie plodu se zameřením sa na VVV, Ústav lékařské genetikcy a fetální medicíny, FNOL a LF UP Olomouc, Česká republika (rok 2010)
 • Kurz – Ultrazvuk v diagnostice vrozených vývojových vad a managementu patologické gravidity ÚPMD, Praha 4 – Podolí, Česká republika (rok 2010)
 • Kurz – Gynekologická endoskopie a operatíva, ÚPMD, Praha 4 – Podolí, Česká republika (rok 2010)
 • Certificate of attendance – The new role of the 11-14 weeks scan, 20th World Congress on Ultrasound in Obstetric and Gynecology, Prague, Czech Republic (rok 2010)
 • Certificate of attendance – Scientific program of the 20th World Congress on Ultrasound in Obstetric and Gynecology, Prague, Czech Republic (rok 2010)
 • FMF Advanced Ultrasound Course, London, United Kingdom (rok 2010, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019)
 • ISUOG Intensive Course – Fetal echocardiography, Torun, Poland (rok 2011)
 • FMF Approved Course – Certificates of competence: The 11-13 weeks scan and the 18-23 weeks scan, Olomouc, Česká republika (rok 2012)
 • Trendy v prenatální diagnostice (Screening v prvním trimestru, Sekvence bunek a PGD), Praha, Česká republika (rok 2012)
 • Kurz sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, Česká republika (rok 2012, 2014, 2016, 2018 a 2020)
 • ISUOG Intensive Course – Anomaly scan, Torun, Poland (rok 2013)
 • ISUOG Ultrasound Intensive Course in First Trimester, London, United Kingdom (rok 2016)
 • ISUOG Ultrasound Intensive Course in Facial cleft and facial dysmorphology: from prenatal diagnosis to postnatal management, London, United Kingdom (rok 2016)
 • 1. ultrazvukový seminář – kurz FETMED, Ultrazvuk a prenatální diagnostika, Brno, Česká republika (rok 2016)
 • Certificate of attendance – Scientific program of the 27th World Congress on Ultrasound in Obstetric and Gynecology, Vienna, Austria (rok 2017)
 • Certificate of Attendance – 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia (rok 2017)
 • ISUOG Approved Course – Curso International de Ultrasonido en Terapia Fetal, Cusco, Peru (rok 2018)
 • ISUOG education course, Diagnosis and Management of Congenital Infections, London, UK (rok 2021)
 • ISUOG education course, Neurosonography course: the dark side of the brain and changing the paradigm, London, UK (rok 2021)
 • Certifikát o účasti – Vědecký program 31. světového kongresu o ultrazvuku v porodnictví a gynekologii – Online (rok 2021)
 • ISUOG education course, Early Pregnancy Complications: Ectopic Pregnancy and Miscarriages, London, UK (rok 2022)
 • ISUOG education course, First Trimester Fetal Malformation: high-resolution ultrasound meets high-resolution genetics, Via livestream (rok 2022)
 • ISUOG education course, Hypertension in pregnancy: management, Via livestream (rok 2022)
 • „Česká ultrazvuková konference“ ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ. Olomouc. Česká republika 2022
 • ISUOG education course, ‚One stop series‘ Fetal First Trimester, Via livestream (rok 2023)
 • ISUOG education course, Fetal Growth Restrictions, Via livestream (rok 2023)

Členstvá

 • Člen Slovenskej lekárskej komory (SLK)
 • Člen Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS)
 • Člen Ultrazvukovej sekcie a fetálnej medicíny SGPS
 • Člen Českej gynekologickej a pôrodníckej společnosti (ČGPS) a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Člen ISUOG ID: 12973
 • Člen The Fetal Medicine Foundation ID: 101165
 • Člen ISPD ID: 9219