3D/ 4D Ultrazvuk

Neplodnosť a PCOs

Suboptimal fertility potentional a Syndróm polycystických ovárií

Všeobecne

Je viacero príčin subfertility:

 • Poruchy ovulácie
 • Syndróm polycystických ovárií – PCOs
 • Tubárna neplodnosť
 • Problémy zo strany maternice
 • Vek ženy a samotná kvalita vajíčok
 • Nevysvetlitelná neplodnosť
 • Mužská neplodnosť

Účelom Sono AVC ultrazvukového vyšetrenia ovariálnej rezervy je zistiť počet folikulov vo vaječníku (ováriu) a identifikovať ženy so zníženou ovariálnou rezervou (AFC <3-10) a ženy s polycystickými ováriami. Vďaka tomu dokážeme identifikovať ženy s priaznivou prognózou aj ženy so zníženou pravdepodobnosťou pre spontánne otehotnenie.

Počet antrálnych folikulov reprezentuje reporukčný vek a dáva tieto predpovede
Počet antrálnych folikulov Počet rokov do posledného možného otehotnenia Počet rokov do menopauzy
20 14,8 24
12 9,3 18,4
10 4,2 12,9
5 0 7,3

Hodnotenie ovulácie je dôležitou súčasťou každého vyšetrenia v rámci porúch menštruačného cyklu. I keď pravidelné menštruačné cykly ukazujú na normálnu ovuláciu, nie je tomu vždy tak.

Normálna ovulácia ženy si vyžaduje súhru viacerých faktorov, ako je správne načasovanie hladín jednotlivých hormónov až po samotnú ovariálnu (vaječníkovú) rezervu. Často malá hormonálna nerovnováha alebo porucha ovulácie môže vyústiť do „suboptimal fertility potentional“ t.j. subfertility.

Typy ovulačných porúch:

 • Inadekvátna ovulácia
 • Predčasná luteinizácia folikulu
 • Luteinizovaný neprasknutý folikul (LUF syndróm)
 • Nedostatočná luteálna fáza
 • Znížená ovariálna rezerva

Vyšetrenia ovariálnej funkcie môžu vyžadovať:

 • Transvaginálne panvové vyšetrenia ultrazvukom
 • Meranie bazálnej teploty (BBT)
 • LH testy
 • Biopsiu endometria
 • Krvné vyšetrenia hormónov (TSH, prolaktínu, celkového a free testosterónu, DHEA, DHEAS, SHBG, AMH….)
 • Vyšetrenia ovariálnej rezervy (AMH blood level, veľmi raritne každý cyklus na 3 deň FSH/ESTRA alebo clomid challenge test – CCCT)

Kedy?

Typ ovulačnej poruchy a PCOs stanovujeme na základe rozšírených hormonálnych profilov a ultrazvukového folikulometrického merania (AFC). Preto prístup ku každej žene plánujeme individuálne s ohľadom k jej menštruačnému cyklu. Ultrazvukové vyšetrenie zamerané na poruchy ovulácie (AFC) zvyčajne vykonávame v 2 denných intervaloch od cca 9 dňa menštruačného cyklu od prvého dňa krvácania.

Ako?

Vyšetrenie sa vykonáva vaginálnou ultrazvukovou sondou a trvá 5 až 10 minút. Expertným softvérovým programom sa následne veľmi presne zhodnotia počty, absolútne veľkosti a objemy folikulov. 3D ultrazvukové mapovanie je najideálnejším nástrojom zhodnotenia vaječníkov a ich folikulov u žien s poruchami ovulácie a podstupúcich indukciu. Pre čo najpresnejšie zistenie počtu antrálnych folikulov ponúkame expertnú 3D metodiku stanovenia ich počtu a veľkosti Sono AVC (Automatic Volume Calculation od GE Medical systems).

Na čo slúži?

Doposiaľ sa k stanoveniu veľkosti folikulov využívali iba konvenčné 2D ultrazvuky, pomocou ktorých sa dal ale skutočný objem folikulov a presný čas ovulácie skôr iba odhadnúť. Výsledky porovnávacích štúdií dokázali, že pomocou novej 3D metódy Sono AVC v porovnaní s 2D ultrazvukovým meraním zreje behom indukcie signifikantne viac vajíčok. 3D ultrazvuková Sono AVC metóda je preto oveľa objektívnejšia, rýchlejšia, spoľahlivejšia a zobrazuje folikulometrickú realitu oveľa presnejšie než obvyklé 2D ultrazvukové meranie. Toto vedie k optimálnemu prispôsobeniu celého procesu stimulácie a indukcie ovulácie v zmysle zlepšovania kvality podľa cieľov novej direktívy EÚ (DIRECTIVE 2004/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004).

Cieľom stimulácie a indukcie ovulácie je produkcia väčšieho množstva folikulov vo vaječníkoch, z ktorých každý obsahuje vajíčko-oocyt a následne zabezpečiť jeho uvoľnenie, “prasknutie“ dominantného folikulu. Mesiac pred plánovanou indukciou ovulácie, môžeme nasadiť klientke hormonálnu antikoncepciu, ako jemnú prevenciu k zabráneniu tvorbe ovariálnych cýst. Tieto cysty, ktoré sa bežne vyskytovali u pacientky pred použitím perorálnej antikoncepcie, zdržiavali začiatok cyklu so zásahom do normálnej hormonálnej funkcie ovária.

Čo prináša Sono AVC do výsledkov medikamentóznej stimulácie ovulácie?

Pacientkám, ktorým je pred a počas stimulácie ovulácie realizované 3D ultrazvukové Sono AVC meranie zisťujeme preukázateľne nasledujúce výsledky:

 • Vyšší počet kvalitatívnych folikulov (kritéria podľa L.Veeka)
 • Vyššiu úspešnosť oplodnenia pri stanovenej ovulácii
 • Signifikatne nižší počet vzniku ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS)

Vďaka správnemu manažmentu a liečby určitej poruchy ovulácie sa dá dosiahnuť adekvátna ovulácia v súlade s menštruačným cyklom a následne možné otehotnenie. Obzvlášť dôležité je upozorniť na nevyhnutnosť vyšetrenia ovariálnej rezervy metódou počítania antrálnych folikulov u žien s diagnózou polycystických vaječníkov (PCO).

Sono AVC meranie
Sono AVC meranie
Sono AVC meranie
Sono AVC meranie
Sono AVC meranie
Sono AVC meranie