Sme tu pre vás od roku 2011

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Riaditeľ CFGD

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky (CFGD) bolo založené v roku 2011 transformáciou z bežnej gynekologickej ambulancie sídliacej na Hlavnej 70 v Košiciach. CFGD do obdobia jedného roka začalo poskytovať na novej adrese Myslavská 644/190/A v Košiciach komplexnú starostlivosť v oblasti fetálnej medicíny, onkogynekologickej diagnostiky a primárnej gynekologickej starostlivosti. Vďaka rozšíreniu lekárskeho kolektívu o špičkových odborníkov a moderného high-end prístrojového vybavenia sme tieto služby rozšírili o oblasť mamosonografie a invazívnej sonografie. Som veľmi rád, že v roku 2015 prizvaním ďalšej odborníčky do nášho kolektívu sme mohli rozšíriť našu paletu poskytovaných služieb pre oblasť pediatrickej gynekológie, nakoľko kvalitná starostlivosť v tomto odbore významne absentuje na celom území SR. CFGD ako partnerské pracovisko ÚPMD, Praha – Podolí, ČR a v spolupráci s I. GPK SZU a UNB, Bratislava, SR zabezpečuje manažment ďalšieho terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov.

V skratke o Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky

Fotogaléria CFGD