Pediatrická gynekológia

Všeobecne

V Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky sme novootvorenou ambulanciou detskej gynekológie v roku 2015 doplnili celkovú skladbu starostlivosti o ženskú populáciu. Vďaka personálnemu rozšíreniu našeho odborného tímu a high-end modernému diagnostickému vybaveniu realizujeme komplexnú diagnostiku a terapiu detských gynekologických chorobných stavov v jednotlivých ontogenetických fázach života dievčat (od novoredenckého až po pubertálny a adolescentný vek).

Už od narodenia je nutné venovať dostatočnú starostlivosť o pohlavné orgány malých detí, obzvlášť dievčat. Poruchy vývoja a funkcie ženských orgánov sa totiž môžu vyskytnúť už od malička. Detská gynekológia je predovšetkým preventívnym odborom, ktorý má za cieľ zaistiť správnu materskú rolu žien v budúcnosti a predchádzať prípadným problémom s plodnosťou. Preto každá mamička by sa mala bez ostychu zaujímať o zdravie svojej dcéry a nenechať ich bez povšimnutia, aby sme tak mohli včasne predísť závažným zdravotným problémom, ktoré by mohli ohroziť budúcu plodnosť a samotné zdravie budúcej ženy. Už vo veku od 15 rokov by malo mať každé dievča pravidelnú ročnú gynekologickú konzultáciu s event. gynekologickým skríningovým vyšetřením. Plánované vyšetrenia mladých dievčat sú v našom centre realizované v oddelenej ambulancii mimo ošetrení pre dospelé ženy.

Čomu by mali rodičia venovať predovšetkým pozornosť!

 • ak sa menzes nedostaví do 15 roku dievčaťa
 • ak vo veku 13 rokov chýbajú akékoľvek známky dospievania (rast prsníkov, ochlpenie, nízky vzrast)
 • ak pred 8 rokom života začína u dievčaťa predčasná puberta (včasný výskyt ochlpenia, rast prsníkov)
 • ak sa u dievčaťa vyskytne nepravidelné menštruačné krvácanie a bolesti podbruška
 • pri výtokoch z pošvy, problémoch s močením a opakovaným infekciám močových ciest
 • pri abnormálnych zmenách na vonkajších rodidlách (napr. zrastenie pyskov synechie)
 • pri úrazoch rodidiel a podozreniu na cudzie teleso zavedené v pošve
 • ak zvažujete očkovanie voči HPV vírusom spôsobujúcim rakovinu krčka maternice (už od 9 rokov)
 • ak plánujete preventívne gynekologické vyšetrenia svojej dcéry z hľadiska zistenia odchýlok v rozvoji puberty a iných možných porúch

Aké služby v detskej gynekologickej ambulancii CFGD ponúkame?

 • manažment hormonálnej a inej liečby
 • reguláciu menštruačného cyklu
 • manažment a riadenie terapie v prípade kontraceptív (antikoncepcie)
 • painless semirigidnú vaginoskopiu
 • stanovenie mikrobiologického obrazu pošvy a funkčnej cytológie digitálnym mikroskopom
 • ošetrenia poranení vonkajších rodidiel a šetrnú extrakciu cudzích predmetov z pošvy
 • 3D/4D ultrazvukovú diagnostiku vývojových chýb genitálu a detských gynekologických malignít

Naše diagnostické-liečebné-poradenské spektrum zahŕňa tieto stavy:

 • vrodené vývojové chyby genitálu a gonád s ich presnou diagnostickou klasifikáciou
 • zhubné a nezhubné nádory vaječníkov a rodidiel
 • chronická panvová bolesť a endometrióza
 • nepravidelný event. absentujúci menštruačný cyklus, hormonálne poruchy a syndróm polycystických ovárií
 • včasný a oneskorený rozvoj puberty
 • akútne stavy detskej gynekológie a úrazy genitálu
 • sexuálne prenosné ochorenia detského veku a infekčné ochorenia genitálneho traktu i vonkajších rodidiel s kožnými abnormalitami
 • očkovanie proti rakovine krčka maternice
 • preventívne gynekologické prehliadky dievčat od 15 roku života
 • problematika intímnej hygieny dospievajúcich dievčat
 • plánované rodičovstvo a problematiku antikoncepcie u dospievajúcich dievčat
 • interdisciplinárny prístup pri riešení rozličných chorobných stavov a psychopatológií

Prečo špecializovaná pediatricko-gynekologická starostlivosť u nás?

Realizujeme ako základné tak i zložité diagnostické a liečebné postupy. Predovšetkým painless semirigidné vaginoskopie a hysteroskopie s HOPKINS rod lens systémom kamerového zobrazovania, 3D/4D USG zobrazovacie vyšetrenia expertným ultrazvukom, ale i stanovovanie mikrobiologického obrazu pošvy a funkčnej cytológie pomocou digitálneho mikroskopu.

Vaginoskopia je vyšetrenie pošvy pomocou tenkej trubičky, ktorá v žiadnom prípade neporušuje hymen (panenskú blanu). Ambulantným semirigidným hysteroskopom o vonkajšom priemere 2,9 až 5mm sme schopní veľmi včasne detekovať zmeny nielen zápalové, ale taktiež zmeny na krčku maternice, nádorové nálezy a vývojové chyby rodidel. Vyšetrenie sa vykonáva zavedením semirigidného vagino-hysteroskopu priamo do pošvy bez nutnosti použitia nástrojov, akými sú pediatrické gynekologické zrkadlá alebo uchopenie kliešťami s dilatáciou krčka maternice, ktoré sú častou príčinou bolesti a komplikácií. Vaginoskopický prístup používame na zníženie bolestivých príznakov spojených s vyšetrením, kedy sme schopní endoskopicky detailne vizualizovať okrem stien pošvy i exocervix pre exaktný diagnostický popis a miniinvazívne biopticko-cytologické riešenia.

pediatricka gynekologia nalez

3D/4D expertná sonografia sa realizuje najčastejšie cez brušnú stenu. Je preto nutné, aby sa dievča pred vlastným vyšetrením napilo a malo tak naplnený močový mechúr. Niekedy je však pre exaktnosť vyšetrenia dôležité po individuálnej konzultácii realizovať usg vyšetrenie i cez konečník.

Anomálie ženských pohlavných orgánov a vrodené malformácie maternice sú časté odchýlky od normálnej anatómie s odhadovanou prevalenciou 4 až 8% v bežnej populácii. Ich nepoznaný výskyt je často spojený s rôznymi zdravotnými komplikáciami, akými je celý rad menštruačných problémov a v reprodukčnom období subfertilita, infertilita, mimomaternicové tehotenstvá, predčasné pôrody a pri pôrode neadekvátna kontrakčná činnosť. V neposlednom rade realizujeme expertnú onkogynekologickú ultrazvukovú diagnostiku nádorov reprodukčných orgánov a to najmä zo zárodočných buniek gonád, ktoré tvoria 4 až 5% všetkých zhubných nádorov detského a adolescentného veku.

Mikrobiologický obraz pošvy a funkčná cytológia pomocou digitálneho fluorescenčného mikroskopu pozostáva z vyšetrenia odobraných buniek z pošvy a pošvového vchodu pomocou tenkej štetôčky na sklíčko, ktoré se potom ofarbí a následne zhodnotí pod mikroskopom. To nám umožňuje ihneď stanoviť správný rozpis liekov na liečbu pošvového zápalu a nepravidelného cyklu. Vďaka tomu nemusíme čakať niekoľkok dní na výsledok vyšetrení z laboratória.

pediatricka gynekologia mikro