Gynekologická ambulancia

Preventívne gynekologické prehliadky

Rutinný onkogynekologický skríning

Všeobecne

Preventívna gynekologická prehliadka je skríningovým vyšetrením ženských rakovinových ochorení vulvy, pošvy, krčka maternice, maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a prsníkov. Skríning (screening) znamená použitie diagnostických testov k vyhľadávaniu rizikových, alebo chorých žien v rámci populácie zdanlivo zdravých žien bez príznakov ochorenia. Pre dosiahnutie najlepších skríningových výsledkov pri stanovovaní určitého ochorenie, je nutné striktne používať najmodernejšie diagnostické postupy uvedené v Cochranovej databáze pri stanovovaní určitého ochorenie a tieto musia prevyšovať ostatné postupy v kvalite a v počte využívania.

Gynekologická ambulancia CFGD vykonáva najmodernejšie skríningové vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok v rôznych fázach života ženy, napr.:

 • Postadolescentné mladé ženy s menštruačnými problémami
 • Ženy, ktoré sa snažia otehotnieť
 • Tehotné ženy
 • Ženy všetkých vekových kategórií s gynekologickými ochoreniami
 • Ženy trpiace príznakmi menopauzy
 • Ženy, ktoré sú v riziku ochorenia rakovinou vaječníkov, maternice a krčka maternice
 • Ženy s poruchou plodnosti a opakovaným potrácaním
 • Ženy užívajúce hormonálnu, implantačnú či vnútromaternicovú antikoncepciu
 • Ženy s urogynekologickými problémami a po gynekologických operáciach

Poskytujeme expertné ultrazvukové diagnostické služby, s najvyššou kvalitou zdravotnej starostlivosti a profesionalitou citlivého prístupu. Naši lekári sú dlhoroční špecialisti v gynekológii a pôrodníctve, v pediatrickej gynekológií, v mamosonografii a v expertnej ultrazvukovej diagnostike.

Na čo slúžia?

Gynekologická ambulancia CFGD zaisťuje niekoľko nižšie uvedených kategórií starostlivosti o ženské zdravie.

Onkogynekologická poradňa zabezpečuje:

 • očkovanie proti HR-HPV infekcii krčka maternice
 • sledovanie dysplázií krčka maternice
 • histologické skríningové vyšetrenia krčka a sliznice maternice s vyšetrením onkomarkerov pri pozitívnom ultrazvukovom záchyte
 • kompletné klinické predoperačné stanovenie rozsahu (staging) rakovinových ochorení
 • post-treatment onko manažment s intenzívnou, štandardnou a minimálnou follow-up diagnostikou včasných recidív rakovinového ochorenia
 • predliečebný manažment zachovania plodnosti u pacientok s reprodukčnými plánmi, pomocou klasických a moderných metód

Poradňa pre sterilitu a infertilitu zabezpečuje:

 • komplexnú starostlivosť o partnerské páry s poruchou plodnosti a opakovaným potrácaním
 • vyšetrenia pri podozrení na tubárnu a endometriálnu sterilitu (HSN, HyCoSy, virtuálna 3D/4D ultrasonografia malej panvy)
 • vyšetrenie trombofilných mutácií u pacientok užívájúcich hormonálnu terapiu
 • diferenciálnu diagnostiku endokrinologických porúch v gynekológií
 • vyšetrenia rozšírených hormonálnych profilov, vedenie a poradenstvo pri medziodborových endokrinopatiach
 • sledovanie folikulogenézy a manažment pacientok s PCOs
 • stimulácie a indukcie ovulácií v menštruačných cykloch

Poradňa pre endometriózu zabezpečuje:

 • komplexnú starostlivosť so stanovením správnej diagnózy endometriózy
 • diagnostiku extrauterinných ložisiek endometriózy expertným 2D/3D/4Dultrazvukovým vyšetrením tzv. „ virtuálnaendoskopia“
 • ultrazvukovú diagnostiku LUF syndrómu
 • sledovanie a preskripciu účinnej hormonálnej terapie
 • predoperačnú prípravu s detailným ultrazvukovým popisom jednolitvých ložisiek endometriózy (ENZIAN a revidovanou AFS klasifikáciou) pre plánovanie rozsahu a typu operačného zákroku
 • konzultáciu s klientkami v rámci “second opinion” terapie endometriózy
 • úzku spoluprácu s tuzemskými a zahraničnými Centrami pre asistovanú reprodukciu v prípade sterility a ordinácií aGnRH terapie

Urogynekologická poradňa zabezpečuje:

 • ultrazvukovú diagnostiku stavu a polohy uretrovezikálnej junkcie pri inkontencii moča
 • ultrazvukovú diagnostiku porúch pánvového dna
 • konzervatívnu terapiu inkontinecie
 • plánovanie možností operačnej terapie

Preventívne prehliadky a diagnostiku gynekologických akútnych príhod:

 • realizácia pravidelných prehliadok v stanovených intervaloch
 • diagnostika a manažment gynekologických akútnych príhod akými sú mimomaternicová - ektopická gravidita, torzia adnex (otočenie vaječníka okolo vlastnej cievnej stopky), torzia stopkatého myómu (otočenie myómu okolo svojej vyživovacej stopky), akútna ruptúra cysty vaječníka a diagnostiku príčin akútneho pošvového krvácania