Gynekologická ambulancia

Skríning rakoviny maternice

Ako napomáha včasná záchytnosť?

Vďaka preventívnej diagnostike expertným 2D a 3D/4D ultrazvukovým vyšetrením s následnou možnosťou overenia reálneho abnormálneho ultrazvukového nálezu cytologickým vyšetrením sliznice maternice formou pipellárneho odberu (TU VABRA) významne stúpa včasná záchytnosť rakoviny maternice o viac ako 30%. Zároveň treba podotknúť významný dopat uvedeného postupu na celkový pokles kyretáží - “výškabov” u žien o viac ako 90%! Tento pokles sa dá číselne jednoducho interpretovať tým, že na Slovensku temer každá tretia žena aspoň raz v živote absolvovala kyretáž. Ibaže štatistická miera detekčnosti karcinómu endometria ostáva bez zmeny za posledných 20-30 rokov.

Čo je expertné 2D a 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie?

V modernej onkogynekológii je základnou zobrazovacou metódou expertný ultrazvuk, s vyššou presnosťou pred takými zobrazovacími metódami akými sú CT (počítačová tomografia) či MRI (magnetická rezonancia). Abnormálne krvácanie je častým problémom u pacientok najmä počas a po menopauze. Skupina žien s týmto symptómom by mala byť v prvom kroku neodkladne vyšetrená expertným 2D a 3D/4D ultrazvukovým vyšetrením so zameraním sa najmä na sliznicu maternice.

Výhoda expertného ultrazvuku:

 • v dynamike vyšetrenia a zobrazení v troch rozmeroch daného orgánu
 • v možnosti posúdenia mobility orgánu, bolestivosti, pohybu tekutého obsahu a elastografie
 • v kombinácii sonomorfologického a prietokového vyšetrenia s hodnotením cievnej architektúry sliznice a tela maternice s IETA skórovacím hodnotením
 • v najdetailnejšom zobrazení maternice a jej sliznice
 • v úplnej absencii ionizačného žiarenia

Čo je TU VABRA?

TU VABRATargeted Ultrasound Vacuum Abrasion (ultrazvukovo cielená biopsia slizince maternice) je cytologicko-bioptické vyšetrenie buniek sliznice maternice. Katétrovým aspirátorom sa získava vzorka sliznice maternice, ktorá sa odosiela k histo-cytologickému vyšetreniu. Vzorkovanie endometria je nákladovo efektívna metóda pre prvú líniu diagnostiky abnormálneho maternicového krvácania. Patentovaná konfigurácia multiportového hrotu nami používanou pipellou TU VABRA je navrhnutá tak, aby sa získala reprezentatívna vzorka povrchu sliznice maternice, čo zlepšuje detekciu fokálnej patológie a minimalizuje falošne negatívne výsledky.

Výhody TU VABRA v prvej diagnostickej línii oproti kyretáži:

 • rýchla, účinná a bezbolestná metóda
 • efektívna metóda prvej línie diagnostiky
 • silikonová, ohybná pipellárna kanyla TU VABRA eliminuje možnosť poranenia a prepichnutia maternice
 • 3mm profil kanyly uľahčuje zavádzanie a zabezpečuje prístup i cez významne zúžený krčka maternice
 • nie je potrebná dilatácia – rozširovanie kanála krčka maternice
 • nie je potrebná anestéza, TU VABRA preto nie je spojená s radou komplikácii pri výkone ako je to práve pri kyretážy

Kedy vykonať TU VABRA?

Ultrazvukovo cielená biopsia sliznice maternice je odporučená pri abnormálnom pošvovom krvácaní v menštruačnom a najmä menopauzálnom období, pri abnormálnom ultrazvukovom náleze a pri infertilite. Týmto postupom sme schopný včasne zachytiť a diagnosticky potvrdiť predrakovinové a rakovinové zmeny na sliznici maternice eventuálne pri infertilite zhodnotiť sliznicu v určitej fáze menštruačného cyklu.

symptomy rakoviny maternice