Tehotenské poradne

Tehotenská poradňa „krok po kroku“

Vyšetrenie Kedy Prečo
Vstupné gynekologické vyšetrenie 6+0 – 8+6 týždňa gravidity
Stanovenie vitality plodu
Stanovenie vitálneho vnútromaternicového tehotenstva, vylúčenie mimomaternicového tehotenstva alebo zamĺknutého potratu. Cytologické eventuálne kolposkopické vyšetrenie krčka maternice
Rutinné krvné vyšetrenie 9+0 – 11+0 týždňa gravidity
Prvá prenatálna poradňa
Vstupné laboratórne vyšetrenia – stanovenie krvnej skupiny a krvného obrazu matky, Rh vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok Serologické vyšetrenia infekčných parametrov hepatitídy B, Syfilisu, HIV, Rubeoly, Toxoplazmózy, CMV a Parvovírus B19. Možné vyšetrenia fuknkcie štítnej žlazy.
PAPP-A a free-beta hCG krvné vyšetrenie kombinovaného testu 9+0 – 11+0 týždňa gravidity Optimum pre odber vzorky krvi pre prvotrimestrálny skríning (kombinovaný test) na Downov syndróm a iné chromozómové aberácie je 10+0 – 11+0 týždňa gravidity, samozrejme sa vykonáva až do 13+6 týždňa gravidity
Kombinovaný test 11+0 – 13+6 týždňa gravidity Ultrazvukový skríning v prvom trimestri FMF certifikovaným lekárom a so stanovením miery možného rizika postihnutia plodu Downovým syndrómom prepočtom v softvéri Astria alebo ViewPoint (registrované softvéry FMF- Fetal Medicine Foundation)
Biochemický skríning 15+0 – 16+6 týždňa gravidity
(14+0 – 21+6)
Biochemický skríning rizika Downovho syndrómu plodu tzv. Triple test (ak ste mala realizovaný kombinovaný test, nebude Vám toto vyšetrenie odporučené)
Druhotrimestrálny ultrazvukový skríning 18+0 – 22+6 týždňa gravidity Špecializované morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodu
3D/4D baby-facing Po celú dobu gravidity, optimum: 18+0 – 32+0 3D/4D ultrazvuková komerčná vizualizácia plodu
Detekcia tehotenskej cukrovky 24+0 – 28+6 týždňa gravidity oGTT – vyšetrenie glykémie nalačno a po záťaži. K vyšetreniu sa v daných týždňoch gravidity pripája aj vyšetrenie krvného obrazu, vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok, opakované vyšetrenie protilátok proti syfilisu a toxoplazmózy
Treťotrimestrálny ultrazvukový skríning včasnej rastovej retardácie plodu 28+0 – 31+6 týždňa gravidity Špecializované skríningové ultrazvukové vyšetrenie včasnej rastovej retardácie plodu a prietokov
Treťotrimestrálny ultrazvukový skríning neskorej rastovej retardácie plodu 32+0 – 34+6 týždňa gravidity Špecializované skríningové ultrazvukové vyšetrenie neskorej rastovej retardácie plodu a prietokov
Skríning GBS+ 35+0 týždňa gravidity Mikrobiologické vyšetrenie z pošvy na detekciu streptokokov skupiny B (GBS)