3D/ 4D Ultrazvuk

Ultrazvuk prsníkov – mamosonografia

V CFGD ponúkame klientkam formu najpresnejšieho mamosonografického skríningu rakoviny prsníkov. Vďaka špičkovému high-end ultrazvukovému vybaveniu a lineárnej sonde typu GE ML6-15-D Matrix Linear Probe každoročne zachytíme desiatky tumoróznych ochorení prsníka a jeho priľahlých oblastí (pazuchy, podkrkčná oblasť…). V uvedenom zobrazovaní využívame i novú metodiku vyšetrenia prsníkov formou elastografie, ktorá významne prispieva k spresneniu celého sonografického vyšetrenia.