3D/ 4D Ultrazvuk

Viability sken

Všeobecne

Cieľom je potvrdiť prítomnosť embryo v maternici a vylúčiť možnosť mimomaternicovej gravidity už v 6 týždni tehotenstva. Vyšetrenie určí i počet embryí, vitalitu, presnú časovú dĺžku prebiehajúcej gravidity, zhodnotí anomálie maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a možné rizikové znaky potratu.

Kedy ?

Viability sken realizujeme na začiatku I. trimestra tehotenstva (medzi 6 až 11 týždňom). Ultrazvuková vizualizácia začínajúceho vnútromaternicového tehotenstva je možná už v období 5 týždňa t.j. cca. 26-31 deň od prvého dňa poslednej menštruácie alebo podľa krvných hodnôt hCG.

Fázy I. trisemestra Gestačné týždne
Preembryonálna 3
Embryonálna 4 – 10
Fetálna 11+

Ako?

Vyšetrenie realizujeme intravaginálnou ultrazvukovou sondou, pre oveľa presnejšiu vizualizáciu a popis začínajúcej gravidity.

Na čo slúži ?

Stanovenie vitálnej eutopickej gravidity s termínom pôrodu:

  • reálne stanovujeme životaschopnosť gravidity a jej lokalizáciu
  • akciu primitívneho srdca je možné zobraziť už koncom 6 týždňa pri dĺžke embrya cca 3-4 mm a má byť preukázateľná najneskôr do konca 7 týždňa tehotenstva
  • v priebehu 9 týždňa tehotenstva sa objavuje druhý znak vitality embrya a to jeho pohyby
  • od 9-11 týždňa gravidity stanovujeme tzv. CRL (temenokostrčná vzdialenosť) rozmer embrya. Práve toto obdobie je najoptimálnejšie pre meranie CRL a tým stanovenie čo najpresnejšieho odhadu termínu pôrodu (odchýlka +-4,7 dňa)

akcia srdca plodu
akcia srdca plodu
CRL paramter pre stanovenie datácie gravidity
CRL parameter pre stanovenie datácie gravidity

Predikcia možného potratu

Na základe určitých hodnôt frekvencie srdca pred 8 týždňom gravidity, včasnej vizualizácie amniálnej dutiny ešte pred 7mm veľkosťou embrya a nekoreláciou priemerou veľkostí žĺtkového vačku vieme stanoviť určitú percentuálnu predikciu možnej včasnej tehotenskej straty – potratu. Do súvzťahu tzv. predikcie možného potratu pridávame aj hodnotenie vzniknutého periovulárneho event. retrochoriálneho hematómu.

abnormálne zväčšená amniálna dutina
abnormálne zväčšená amniálna dutina
absencia akcie srdca plodu
absencia akcie srdca plodu
abnormálne zväčšený žĺtkový vačok
abnormálne zväčšený žĺtkový vačok
subchoriálny hematóm
subchoriálny hematóm

Diagnostika mnohopočetnej gravidity:

Jedna zo základných odpovedí, ktoré by mali byť zodpovedané do konca 7 týždňa gravidity je chorionicita v prípade viacplodovej gravidity (dvojčatá, trojčatá…), tzn. vyjadrenia sa k budúcemu vytvoreniu jednej spoločnej, alebo viacerých samostatných placent.