UPOZORNENIE K PLATNEJ MIMORIADNEJ SITUÁCII VYHLÁSENEJ VLÁDOU SR V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU COVID-19

Vážená klientka, mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11.3.2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu uplynutím 14.5.2021. V súvislosti s platnou mimoriadnou situáciou z dôvodu pretrvávajúcej epidémie COVID-19 i pri fázach uvoľňovania opatrení vládou SR a ÚVZ SR Vás prosíme, aby ste na vyšetrenie t.j do Zdravotného strediska Košice-Myslava vstupovali výhradne sama event. v sprievode partnera (platí len pre tehotenský ultrazvuk), nie však v sprievode iného rodinného príslušníka alebo iného známeho. Vstup do Zdravotného strediska Košice-Myslava majú povolené iba klientky s partnermi, ktorých sa dané vyšetrenie týka a netrpia ochorením podobným chrípke a prechladnutiu, a prišli zo zahraničia a neriadili sa pokynmi ÚVZ SR, alebo prišli do styku s takouto osobou! Takisto ste povinná s partnerom mať prekrytú tvár respirátorom FFP2 bez vonkajšieho filtra a pri vchádzaní a vychádzaní z centra si dezinfikovať ruky na to určenou dezinfekciou v čakárni! Týmto Vás prosíme o súčinnosť s uvedenými opatreniami MZ SR, ÚVZ SR, MV SR a s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vládou SR platnou od 11. marca 2020. Zároveň čakanie Vášho partnera bude ale automaticky obmedzené mimo priestor čakárne a to v externých priestoroch centra, alebo vo Vašom osobnom automobile a k priamej účasti na vyšetrení ho po vyzvaní telefonicky privoláte. Klientky ultrazvukového pracoviska CFGD a ich partnerov, chceme poprosiť o porozumenie v rámci realizácie 3D/4D USG zobrazenia tváričky Vášho plodu, ktoré nie je akútnym vyšetrením a slúži len na tzv. pamätné okamihy. V prípade, že ho nebudeme z dôvodu polohy plodu schopní zrealizovať, nebude Vaše vyšetrenie ďalej chôdzou pre zmenu polohy plodu predlžované k jeho realizácii. Komunitné šírenie koronavírusu (COVID-19) je totiž rizikové práve pri blízkom styku osôb viac ako 15-30 minút.

Ďakujeme za pochopenie, s pozdravom CFGD Košice-Myslava. SPOLU TO ZVLÁDNEME!