Vaše najčastejšie otázky

Prečo si mám vybrať pracovisko CFGD ?

CFGD je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej, gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej diagnostiky na Slovensku. Viac ako 6 rokov poskytujeme klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev, sterility a gynekologických nádorových ochorení s použitím high-end ultrazvukového vybavenia.

Aké sú výsledky CFGD v diagnostike chromozomálnych
odchýlok plodov ?

Doteraz (koniec roka 2016) sme v CFGD genetickým ultrazvukovým vyšetrením v II. trimestri zrušili temer 1100 pozitívnych biochemických skríningov (triple test, double test a pod.) na Downov syndróm. Tieto klientky už nemuseli podstúpiť amniocentézu ani NIPT (Trisomy test, PRENASCAN a pod.). Zároveň doteraz sme v tehotenstvách včasne zachytili viac ako 55 závažných chromozomálnych abnormalít a 20 genetických syndrómov. 50% z nich bolo žien mladších ako 35 rokov.

Je ultrazvuk v tehotenstve bezpečný ?

Áno ale je nevyhnutné ho využívať iba k medicínskym diagnostickým účelom s vysokým ohľadom k princípu ALARA (As Low As Resonable Achievable). Táto odpoveď vychádza i zo stanovísk k bezpečnosti ultrazvuku medzinárodných i tuzemských spoločností akými sú ISUOG, AIUM, BMUS, WFUMB, EFSUMB, CSUM a SSUM.

Prečo onkogynekologická ultrazvuková diagnostika v CFGD ?

Portfólio našich vyšetrení sa vo vysokej miere sústreďuje na primárnu detekciu a stagingový popis nádorových ženských ochorení. Za posledných 5 rokov sme zachytili desiatky karcinómov vaječníkov, maternice, krčka maternice a prsníka. Vyšetrenia vychádzajú z IETA a IOTA rules a dlhoročných našich skúseností i vďaka úzkej odbornej a operačnej spolupráci s najväčším onkogynekologickým centrom Apolináře, VFN Praha v Českej republike. Vďaka tomu sa náš predoperačný ultrazvukový popis – staging nádorových ochorení ženského genitálneho traktu približuje k 90% špecificite i senzitivite. Tieto výsledky sú obdobné k MRI vyšetreniam a pri určitých typoch nádorových ochorení je USG vyšetrenie presnejšie.

Prečo v otázke neplodnosti – subfertility vyhľadať v prvom kroku CFGD pred IVF centrom ?

10% ženskej populácie trpí syndrómom polycystických vaječníkov (PCOs) a za temer 50% príčin ženskej neplodnosti stojí nepriechodnosť vajíčkovodov. Diagnostiku uvedených problémov zrealizujeme už v jedinej Vašej návšteve. Zároveň manažment PCOs v prvom kroku neprináleží IVF centrám, čo dokazuje aj pregnancy-rate per cycle 5,2% po stimulačnom manažmente ovariálnych cyklov týchto klientok. Výhodou je i úplne zanedbateľné riziko hyperstimulačného syndrómu.

Prvotrimestrálny skríning (kombinovaný test) vs. NIPT (Trisomy test, PRENASCAN, Harmony test,...) ?

Pri primárne zvolenom skríningu chromozomálnych abnormalít iba cestou NIPT stráca klientka možnosť detekcie ďalších 20% chromozomálnych abnormalít plodu, kde ostáva zároveň sporná detekcia trizómie 13 (Patauov syndróm). V neposlednom rade NIPT neinformuje o štrukturálnych chybách plodu, o ostatných genetických syndrómoch, o rizikách voči preeklampsii, o rastovej retardácií pre plod a o rizikách pre predčasný pôrod. V skratke povedané „pros and cons“ hovoria v prospech prvotrimestrálneho skríningu.

Prečo prvotrimestrálny skríning (kombinovaný test) v CFGD ?

Ako jediné centrum na Slovensku poskytujeme multimarkerový kombinovaný test s prepočtom rizík pomocou Fetal Medicine Foundation (Odkaz na web www.fetalmedicine.com) akreditovaného softvéru Astria ®. Každoročnou auditáciou našich výsledkov organizáciou Fetal Medicine Foundation Vám garantujeme pozitívnu prediktívnu hodnotu testu nad 20% a negatívnu prediktívnu hodnotu testu nad 99,9%. Audit našich výsledkov prebieha v uvedenej organizácii každoročne a zároveň ako jediné pracovisko v SR sme FMF certifikovaný a rutinne vykonávajúci CVS (odber choriových klokov) alebo AMC (amniocentézu).

Aká je výhoda odhalenia vrodenej vývojovej chyby plodu pred pôrodom ?

Pri vrodených vývojových chybách (VVCH), ktoré nie sú diagnostikované pred pôrodom, môže dôjsť k rozvinutiu príznakov a problémov v neskoršom alebo včasnom novorodeneckom veku. Tieto problémy mávajú trvalé až fatálne následky. Prenatálna detekcia VVCH zároveň vytvára časový priestor v manažmente rozhodovania sa pre možnosť už vnútromaternicovej liečby určitých VVCH, alebo ich včasnej liečby po pôrode na špecializovaných pracoviskách.

Postačuje mi ultrazvuk pre detekciu VVCH v tehotenstve od môjho rodinného/obvodného gynekológa ?

Pri tejto otázke je dôležité aby si matka uvedomila, že štatisticky 1 z 33 plodov je poznačený určitou štrukturálnou abnormalitou, ibaže väčšina z nich je nevýznamná. Avšak vážne VVCH si vyžadujú detailný popis pre naplánovanie čo najideálnejšieho manažmentu (príkladom sú VVCH srdca, mozgu, obličiek, pľúc…). Zároveň špecializované morfologické ultrazvukové vyšetrenie býva oproti základnému doplnené o detekciu znakov chromozomálnych abnormalít, komplexnú echokardiografiu, neurosken, dopplerometrické merania a aplikáciu 3D/4D diagnostických modalít.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku ? Kontaktujte nás