3D/4D ultrazvuk - babyfacing

Počas celej doby vývoja plodu v maternici máme možnosť zachytiť jeho celé telíčko alebo tvár pomocou 3D/4D zobrazenia. Z CFGD si tak môžete odniesť vôbec prvý skutočný obrazový záznam vášho dieťatka vo formáte HDlive od Voluson™ GE-Healthcare! Od začiatku fungovania CFGD sa riadime filozofiu pozitívneho kontaktu budúcej matky a ešte nenarodeného dieťaťa. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli venovať 3D/4D ultrazvukový záznam dieťatka každej našej klientke bez extra ďalších poplatkov v rámci skríningových prenatálnych vyšetrení. Každá budúca matka má totiž právo vidieť svoje ešte nenarodené dieťa! Uvedený krok sme urobili aj z dôvodu vysokej komercionalizácii 3D/4D ultrazvukového zobrazenia, kedy si mnohí rodičia nemôžu dovoliť ešte ďalšie náklady s tým spojené. Sme prvým a za posledných 5 rokov i jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka 3D a 4D zobrazenie plodu v rámci prenatálnych skríningov zadarmo. Každá pacientka od nás dostane 3D fotografiu a 4D video zadarmo - nahratím na nový USB kľúč.

3D I. trimester

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

3D II. a III. trimester

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

3D a porovnanie po pôrode

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

Cervikometria - normálny nález

×
MaterniT Genome – stručné informácie pre pacientku MaterniT Genome – podrobné informácie pre pacientku a lekára MaterniT Genome – vediet viac video4
video1 video2 video3