Skríning rakoviny krčka maternice

Skríning rakoviny krčka maternice

img

img

Ako napomáha včasná záchytnosť?

Vďaka preventívnej diagnostike HR-HPV (rakovinotvorných vírusov) a formy cervikálnej cytológie pomocou LBC—Liquid Based Cytology (tenkovrstvová cytológia) stúpa včasná záchytnosť rakoviny krčka maternice o viac ako 40% a manažment rizikovej pacientky s HPV  infekciou sa zlepšil o takmer 80%. Včasný záchyt vysoko rizikovej HPV infekcie a s tým súvisiacich predrakovinových bunkových zmien krčka maternice prináša vysoké pozitívum do včasného záchytu a liečby onko-ochorení krčka maternice.

 

Čo je LBC?

LBC - tenkovrstvová cytológia je komplexné onkocytologické vyšetrenie  steru z krčka maternice. Zaručuje kompletné vyšetrenie odobratého cytologického steru a tým znižuje riziko falošne negatívneho nálezu na minimum. V porovnaní s klasickou cytológiou má LBC nízky podiel vzoriek vyradených zo spracovania kvôli nedostatočnej kvalite vzorky, čím sa znižuje pravdepodobnosť opakovania odberu a teda aj rizika, že sa žena na vyšetrenie nedostaví a „prepadne“ štatistikou v podobe neskorého záchytu prekancerózy.

Conventional cytology - klasická cytológia

Cervikometria - normálny nález

LBC (Liquid Based Cytology) - tenkovrstvová cytológia

Cervikometria - normálny nález

Výhody LBC (Liquid Based Cytology) oproti klasickej cytológii:

  • zhodnotenie všetkých odobratých buniek
  • stanovenie rastovej aktivity buniek, ktorá včasne odhaľuje ich predrakovinové zmeny
  • oveľa vyšší záchyt  predrakovinových zmien krčka maternice, ktoré vedú k rozvoju rakoviny
  • stanovenie 13 vysokorizikových typov HPV infekcie   
  • vyšetrenie pohlavne prenosnej Chlamýdiovej infekcie

Conventional cytology - klasická cytológia

Odberová sada a mnohovrstvový mikroskopický náter pri klasickej cytológii

Odberová sada a mnohovrstvový mikroskopický náter pri klasickej cytológii

Nízka obrazová kvalita sklíčka pri klasickej cytológii

Nízka obrazová kvalita sklíčka pri klasickej cytológii

LBC - tenkovrstvová cytológia

Odberová sada a tenkovrstvový mikroskopický náter pri LBC

Odberová sada a tenkovrstvový mikroskopický náter pri LBC

Vysoká obrazová kvalita sklíčka pri LBC

Vysoká obrazová kvalita sklíčka pri LBC

 Čo je to HPV?

HPV—Human Papilloma Virus (Ľudské paillomavírusy) patria k najčastejším pôvodcom infekcií v oblasti genitálií. Tieto infekcie prebiehajú často bez povšimnutia a rýchlo ustupujú. Avšak určité typy týchto vírusov tzv. rakovinotvorné-vysokorizikové alebo „high risk“ HPV (HR-HPV) zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vzniku rakoviny krčka maternice.

Vyšetrenie za účelom predchádzať rakovine krčka maternice pomocou bunkového steru, opakujúce sa v ročných intervaloch, je excelentnou metódou skorého rozpoznania bunkových zmien na krčku maternice. Ako každá iná metóda ani táto však nemôže zabezpečiť 100% istotu.

Dôkaz HR-HPV pomocou moderných metodík molekulovej biológie (PCR a real-time PCR) je v poslednej dobe už samozrejmou súčasťou tejto preventívnej diagnostiky. Početné vedecké štúdie potvrdili, že testovaním HR-HPV sa preventívna diagnostika vo veľkej miere vylepšila.

Prečo detekcia rakovinotvorných-vysokorizikových HPV?

K získaniu väčšej istoty v prevencii proti rakovine krčku maternice vám prostredníctvom sterov z krčka maternice ponúkame genetický HPV test. V rámci neho bude izolovaná DNA použitá pre analýzu real-time PCR. Ak sa týmto testom zistí HR-HPV v klinicky významnom množstve, nie je to ešte žiadny dôvod k neprimeranému znepokojeniu. V mnohých prípadoch sa HPV infekcia samovoľne stiahne, čo sa zistí opakovaným vyšetrením po určitom časovom odstupe.

Pri opakovanej pozitivite a súčasne prítomných cytologických zmenách epitelu krčka maternice je na ďalšom uvážení našich odborníkov aký postup zvolia s cieľom čo najskôr predísť patologickému procesu v inkriminovanom epitely krčka maternice.

Cervikometria - normálny nález

Prečo samotné očkovanie proti HPV nestačí!?!?

Treba si uvedomiť, že doposiaľ vytvorené a dostupné vakcíny proti HPV obsahujú  očkovaciu látku len proti siedmim rakovinotvorným typom vírusu a to 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58.

img

img

img

HPV má však rádovo oveľa viac rakovinotvorných typov a to   35, 39,   53, 51, 56, 59, 66, 68, 70..., voči ktorým očkovanie ako také je bez efektu. Preto je vysoko namieste cielené vyšetrenie rakovinotvorných typov HPV aj u zaočkovaných pacientok.

V neposlednom rade však očkovanie zohráva najvýznamnejšiu úlohu v otázkach prevencie vzniku rakoviny krčka maternice. Nakoľko HPV typy 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58 voči ktorým už existuje účinná vakcína sú vysoko rizikové a spôsobujú viac ako:

  • 90 % rakovín krčka maternice
  • 85–90 % rakovín vonkajších rodidiel (vulvy)
  • 80–85 % rakovín pošvy
  • 90–95 % rakovín análneho otvoru

HPV je bežný a veľmi rozšírený vírus, ktorý napadá ženy i mužov. Pokiaľ sa človek nakazí HR-HPV a jeho telo sa ho nezbaví, môže sa u neho neskôr v živote vyvinúť rakovina krčka maternice, análneho otvoru, vulvy či pošvy. HPV infekcia sa týka obidvoch pohlaví žien a mužov, ako aj detí – dievčat a chlapcov. Preto zaočkovanie iba ženskej populácie nemá významný vplyv na zníženie výskytu rakoviny krčka maternice v populácii. Po vzore Austrálskeho programu z pred niekoľkých rokov pre efekt účinnej vakcinácie musí byť preočkovaná i mužská populácia.

Cervikometria - normálny nález

×
MaterniT Genome – stručné informácie pre pacientku MaterniT Genome – podrobné informácie pre pacientku a lekára MaterniT Genome – vediet viac video4
video1 video2 video3