Tehotenská poradňa „krok po kroku“

Vyšetrenie 

Kedy

Prečo

Vstupné gynekologické vyšetrenie    

6+0 – 8+6 týždňa gravidity     

Stanovenie vitality plodu

Stanovenie vitálneho vnútromaternicového tehotenstva, vylúčenie mimomaternicového tehotenstva alebo zamĺknutého potratu. Cytologické eventuálne kolposkopické vyšetrenie krčka maternice

Rutinné krvné vyšetrenie

9+0 – 11+0 týždňa gravidity Prvá prenatálna poradňa

Vstupné laboratórne vyšetrenia – stanovenie krvnej skupiny a krvného obrazu matky, Rh vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok Serologické vyšetrenia infekčných parametrov hepatitídy B, Syfilisu, HIV, Rubeoly, Toxoplazmózy, CMV a Parvovírus B19. Možné vyšetrenia fuknkcie štítnej žlazy.  

PAPP-A a free-beta hCG krvné vyšetrenie kombinovaného testu

9+0 – 11+0 týždňa gravidity

Optimum pre odber vzorky krvi pre prvotrimestrálny skríning (kombinovaný test) na Downov syndróm a iné chromozómové aberácie je  10+0 – 11+0 týždňa gravidity, samozrejme sa vykonáva až do 13+6 týždňa gravidity

Kombinovaný test

11+0 – 13+6 týždňa gravidity

Ultrazvukový skríning v prvom trimestri  FMF certifikovaným lekárom a so  stanovením miery možného rizika postihnutia  plodu Downovým syndrómom prepočtom v softvéri Astria alebo ViewPoint (registrované softvéry FMF- Fetal Medicine Foundation)  

Biochemický skríning

15+0 – 16+6 týždňa gravidity  

(14+0 – 21+6)                              

Biochemický skríning rizika Downovho syndrómu  plodu tzv. Triple test (ak ste mala realizovaný kombinovaný test, nebude Vám toto vyšetrenie odporučené)

 

Druho trimestrálny ultrazvukový skríning                          

18+0 – 22+6 týždňa gravidity  

Špecializované morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodu

3D/4D baby-facing

Po celú dobu gravidity, optimum: 18+0 – 32+0

3D/4D ultrazvuková komerčná vizualizácia plodu

Detekcia tehotenskej cukrovky

24+0 – 28+6 týždňa gravidity    

oGTT – vyšetrenie glykémie nalačno a po záťaži. K vyšetreniu sa v daných týždňoch gravidity pripája aj vyšetrenie krvného obrazu, vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok, opakované vyšetrenie protilátok proti syfilisu a toxoplazmózy 

Treťo trimestrálny ultrazvukový skríning včasnej rastovej retardácie plodu

28+0 – 31+6 týždňa gravidity  

Špecializované skríningové ultrazvukové vyšetrenie  včasnej rastovej retardácie plodu a prietokov

Treťo trimestrálny ultrazvukový skríning neskorej rastovej retardácie plodu

32+0 – 34+6 týždňa gravidity

Špecializované skríningové ultrazvukové vyšetrenie neskorej rastovej retardácie plodu a prietokov

Skríning GBS+

35+0 týždňa gravidity

Mikrobiologické vyšetrenie z pošvy na detekciu streptokokov skupiny B (GBS)

×
MaterniT Genome – stručné informácie pre pacientku MaterniT Genome – podrobné informácie pre pacientku a lekára MaterniT Genome – vediet viac video4
video1 video2 video3