Ultrazvuk prsníkov - mamosonografia

V CFGD ponúkame klientkam formu najpresnejšieho mamosonografického skríningu rakoviny prsníkov. Vďaka špičkovému high-end ultrazvukovému vybaveniu a lineárnej sonde typu GE ML6-15-D Matrix Linear Probe každoročne zachytíme desiatky tumoróznych ochorení prsníka a jeho priľahlých oblastí (pazuchy, podkrkčná oblasť...). V uvedenom zobrazovaní využívame i novú metodiku vyšetrenia prsníkov formou elastografie, ktorá významne prispieva k spresneniu celého sonografického vyšetrenia.

×
MaterniT Genome – stručné informácie pre pacientku MaterniT Genome – podrobné informácie pre pacientku a lekára MaterniT Genome – vediet viac video4
video1 video2 video3