Ultrazvuk v tehotenstve

Viability sken

 

Všeobecne...

Cieľom je potvrdiť prítomnosť embryo v maternici a vylúčiť možnosť mimomaternicovej gravidity už v 6 týždni tehotenstva. Vyšetrenie určí i počet embryí, vitalitu, presnú časovú dĺžku prebiehajúcej gravidity, zhodnotí anomálie maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a možné rizikové znaky potratu.

 

Kedy?

Viability sken realizujeme na začiatku I. trimestra tehotenstva (medzi 6 až 11 týždňom). Ultrazvuková vizualizácia začínajúceho vnútromaternicového tehotenstva je možná už v období 5 týždňa t.j. cca. 26-31 deň od prvého dňa poslednej menštruácie alebo podľa krvných hodnôt hCG.

Fázy  I.trimestra

Gestačné týždne

Preembryonálna

3

Embryonálna

4-10

Fetálna 

>11   

- ako vyplýva z uvedeného, preembryonálnu periodu tehotensva nemôžme ultrazvukovo vizualizovať

 

Ako?

Vyšetrenie realizujeme intravaginálnou ultrazvukovou sondou, pre oveľa presnejšiu vizualizáciu a popis začínajúcej gravidity.

 

Na čo slúži…

Stanovenie vitálnej eutopickej gravidity s termínom pôrodu:

  • reálne stanovujeme životaschopnosť gravidity a jej lokalizáciu
  • akciu primitívneho srdca je možné zobraziť už koncom 6 týždňa pri dĺžke embrya cca 3-4 mm a má byť preukázateľná najneskôr do konca 7 týždňa tehotenstva
  • v priebehu 9 týždňa tehotenstva sa objavuje druhý znak vitality embrya a to jeho pohyby
  • od 9-11 týždňa gravidity stanovujeme tzv. CRL (temenokostrčná vzdialenosť) rozmer embrya. Práve toto obdobie je najoptimálnejšie pre meranie CRL a tým stanovenie čo najpresnejšieho odhadu termínu pôrodu (odchýlka +-4,7 dňa)
akcia srdca plodu

akcia srdca plodu

CRL paramter pre stanovenie dtácie gravidity

CRL paramter pre stanovenie dtácie gravidity

Predikcia možného potratu:

Na základe určitých hodnôt frekvencie srdca pred 8 týždňom gravidity, včasnej vizualizácie amniálnej dutiny ešte pred 7mm veľkosťou embrya a nekoreláciou priemerou veľkostí žĺtkového vačku vieme stanoviť určitú percentuálnu predikciu možnej včasnej tehotenskej straty - potratu. Do súvzťahu tzv. predikcie možného potratu pridávame aj hodnotenie vzniknutého periovulárneho event. retrochoriálneho hematómu.

abnormálne zväčšená amniálna dutina

abnormálne zväčšená amniálna dutina

abnormálne zväčšený žĺtkový vačok

abnormálne zväčšený žĺtkový vačok

absencia akcie srdca plodu

absencia akcie srdca plodu

subchoriálny hematóm

subchoriálny hematóm

Diagnostika mnohopočetnej gravidity:

Jedna zo základných odpovedí, ktoré by mali byť zodpovedané do konca 7 týždňa gravidity je chorionicita v prípade viacplodovej gravidity (dvojčatá, trojčatá...), t.z. vyjadrenia sa k budúcemu vytvoreniu jednej spoločnej, alebo viacerých samostatných placent.

×
MaterniT Genome – stručné informácie pre pacientku MaterniT Genome – podrobné informácie pre pacientku a lekára MaterniT Genome – vediet viac video4
video1 video2 video3